AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü

VAFTİZHANE KUZEYİNDEKİ ODALARDA KORUMA-ONARIM ÇALIŞMALARI

Bu bölümdeki çalışmalarımız 22.07.2015 tarihinde başlamış 28.07.2015 tarihinde bitmiştir. Amacımız St. Jean Kilisesi’nin ve özellikle Vaftizhane’nin kuzeyindeki 36-37-38 L plan karesindeki yer alan ve 1974 yılı kazılarında açığa çıkarılmış olan 1.2.3.4 numaralı odaların kuzey-güney-doğu-batı duvarlarının acil onarımı gereken bölümlerinde koruma-onarım çalışmaları yaparak odaları daha belirgin hale getirmektir.

            Önce odaların 1974 yılında karelaj içine girmediği için kazılmayan batı duvarları temizlik sonucu ortaya çıkarılmıştır. Böylece daha önce belli olmayan 2 No lu odanın batıdaki kapı girişi de belirgin hale gelmiştir.

            Onarım çalışmalarına ise en kuzeydeki iç ölçüleri 5.00X 3.00-2.50 m olan 1 No’ lu odanın doğudaki fazlaca harap durumdaki giriş kapısı çevresinden başlanmıştır. Kapının güney kısmındaki duvar uygun görülen hidrolik harçla 0.30 m’den 1.40 m’ye yükseltilmiştir. Odanın giriş kapısı ise kuru duvar şeklinde örülmüştür.

Odanın kuzeyinde ortasında derin olmayan niş görünümlü bir duvar yer alır. Oldukça yıpranmış ve kısmen yıkılmış olan duvarın toplu olarak ele alınması gerektiği ne kadar verilmiştir.  Bu düşünce ile odanın kuzey-batı bölümündeki bölüm uygun görülen hidrolik harç ve moloz taş ve parça tuğlalar kullanılarak 1.45 m’ ye yükseltilmiştir. 1 No lu odanın kuzeyinde duvarın ortadaki bölümü hidrolik harçla 0.20 m’den 1.40 m’ye yükseltilmiş ve ayrıca kuzeydoğusundaki duvar bölümü ise 0.58 m’den 1.48 m’ye yükseltilmiştir.

1 No lu odanın güneyindeki 5.30X3.50 m ölçülerindeki 2 No’lu odanın kuzeyindeki duvarın doğu yarısı oldukça harap durumda idi. Bu duvar parçası çamur harç kullanılarak yıkılmaktan kurtarılmıştır. Bu bölüm 0.30 m den 1.95 m’ye yükseltilmiştir.

5.50X4.20 m iç ölçülerindeki 3 No’lu odanın doğusundaki erken döneme ait kireç harçlı duvar çok bozuk durumda idi. Bunun önlenmesi için duvar yine hidrolik kireç harç ve taş tuğla kullanılarak duvar 0.30 m’den 0.80 m’ye yükseltilmiştir.

 Vaftizhane kuzeyinde bu yıl onarımlar yapılan odaların en güneyindeki 4 no’lu odanın batısındaki duvarda da tahribatın önlenmesi amacıyla duvar 0.70 m’ye yükseltilmiştir.

            Sonuç olarak dört odanın acil onarım gereken duvarları uygun seviyeye yükseltilerek koruma altına alınmıştır.

 

2 ve 3 No lu Odaların Doğu ve kuzey Duvarları Onarım sonrası

Duyurular Tümünü Gör