AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü         2008 yılı kazı sezonu içinde kalenin Batı Kapısı çevresinde hiç onarım görmeyen ancak yıkılma tehlikesi arz eden bölümlerin acil onarımları planlanmıştır. Bu kapının yakın çevresi 1960 lı yıllarda kısmen onarılmış ancak çalışma üst seviyedeki (kısmen iç dolgu olarak sağlam kalabilmiş) bölümlere kadar ulaşmamıştır. Bu bölümler aradan geçen zaman içinde daha da çürümüş ve yeni kopmalar olmuştur.

         Bu kapı ve çevresinde tehlike arz eden duvarların onarımı için İzmir 2 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna başvurulmuştur. Kurul 14.08.2008 tarih ve 4163 sayılı kararı ile basit onarım uygulamasına izin vermiştir. 15-29 Ağustos 2008 tarihleri arasında Kale Batı Kapısı ve çevresi, (kapı kemeri projeye uygun olarak ileride yapılmak kaydıyla) onarılmış ve tehlikesiz hale getirilmiştir.

         Öncelikle Batı Kapısı’nın iki yanında çürümüş ve tehlike arz eden kısımlarında çalışma için iskele kurulmuştur. Kapının güneyinde eskiden onarılmış 3.00 m. lik bölümün üst kısmında 4.00X3.50. m. lik bozuk bölüm moloz taşlar ve düzgün olmayan tuğla atkılarla örülmüştür. Bu işlemler sırasında iç kısım da yine moloz taş ve kireç harcı ile doldurulmuştur.

          Aynı zamanda kapının kuzey bölümünde 2.50x4.00 m.’ lik duvar yüzeyi ve dolgusu da aynı yöntemle sağlamlaştırılmıştır. Bu bölümde ileride proje ile yapılacak kapı kemeri ve üst bölümü hiçbir müdahale yapılmadan bırakılmıştır. Çalışmalar daha sonra Batı Kapısının kuzeyindeki birinci ve ikinci kuleler arasında çökme tehlikesi gösteren büyük bir oyuğa kaydırılmıştır. Buradaki yaklaşık 3.00 metreküp büyüklüğündeki oyuk kireç harcı kullanılarak moloz taş ve tuğla ile örülerek kapatılmış ve tehlikesiz hale getirilmiştir. Bu çalışmalar Selçuk Belediyesi tarafından kazımıza sağlanan ve daha önce kale dış duvarlarında çalışmış deneyimli ustalarla orijinaline uygun olarak yapılmıştır.

 

  

 

  

 

  

Duyurular Tümünü Gör