AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü

21 R Açması

          Ayasuluk İç Kalesi’nin dışında (güneyinde) 2005 yılında açılan ve ağırlıklı olarak Bizans Dönemi dolgularının olduğu 21 R açmasında Bizans duvarlarından farklı nitelikte bir duvarın açılmadan bırakılmış olması bu alandaki malzemenin denetlenmesini gerektirmiştir.

          Bu alanda yapılan çalışmalar Bizans Dönemi’ne ait duvarların altına devam eden, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda birbirine paralel olarak ilerleyen duvarları açığa çıkarmak amacıyla sadece açmanın kuzey-batısında sürdürülmüştür. Açmanın kuzeyinde ve güneyinde bulunan duvarlar arasında yapılan çalışmalarda ağırlıklı olarak M.Ö. 2.Bin seramiği bulunmuş olmakla birlikte güneyde bulunan duvarın doğu kısmından daha çok Bizans Dönemi seramiği gelmiştir. Malzemenin ve dolgu toprağının (harçlı toprak) değerlendirilmesi ile Bizans dolgusunun bu alana doğru kaymış olduğu sonucuna varılmıştır. Kuzey alanda yapılan çalışmalarda da malzemenin karışık olduğu görülmüş ancak yapılan seviyeli toplamada malzemenin oranlarının değiştiği saptanmıştır. İlk olarak toplanan seramikler daha çok M.Ö.2.Bin, Bizans ve Osmanlı Dönemi’ne aittir. İkinci kademede yapılan çalışmalarda ise malzeme ağırlıklı olarak M.Ö.2.bin ve E.T.Ç. Dönemi’ne aittir.

          Açığa çıkartılan duvarların ana kaya üzerine düzeltilmiş bir toprak dolgu üzerine oturtulduğu görülmüştür. Bu alanlardan gelen malzemenin her ne kadar M.Ö. 2. Bine ait örneklerini bulmuş olsak da açığa çıkarılan duvarların bu sürece ait olduğunu söyleyebilecek herhangi bir mimari farklılık gözlenmemiştir. Duvarların tek sıra olması ve belli bir alanı sınırlar nitelikte bir doğrultuda devam etmesi nedeni ile açmada bulunan diğer Bizans Dönemi duvarları ile aynı döneme ait olduğunu söylemek daha mümkündür. Bu seneki çalışmalarımız açmanın batısında ve kuzeyinde belirlediğimiz küçük kısımlarla sınırlı kalmıştır. Açmanın diğer kısımlarında, Bizans dolgusunun çok fazla olması sebebi ile çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle de açığa çıkarılan duvarların, önceden açılmış duvarlarla olan alt-üst ilişkisi anlaşılamamıştır.

 

   

Duyurular Tümünü Gör