AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü

   Batı Sarnıcı I Kazıları

   2012 yılı Ayasuluk İç Kale kazı çalışmalarında 16 K-L plan karesinde bulunan Batı Sarnıç I de daha önceki yıllarda (2010-2011) yapılmış olan kazı çalışmalarının devamı olarak, seviyeli toprak indirme çalışmaları yaparak toprak seviyesini taban seviyesine indirmek ve sarnıcın genel kullanım evrelerini tespit edilmesi amaçlanmıştır.

   Bu amaç doğrultusunda 10.07-25.08.2012 tarihleri arasında Batı Sarnıç I içerisinde kazı çalışmaları yapılmıştır. Sarnıcın, doğu-batı yönlü 5.70 m, kuzey-güney yönlü 4.45 m ölçülerinde olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonunda sarnıç tabanının doğudan batıya doğru set ve eğim yaparak alçaldığı görülmüştür. Taban seviyesinin en yüksek kotu 67.79, en alçak kotu 66.99’dur.

   Yapılan çalışmalarda sarnıç içerisinden yoğun miktarda taş, hayvan kemikleri kiremit parçaları ve gülleler (15 adet) bulunmuş olup, sarnıç işlevini yitirdikten sonra, bunların sarnıç içerisine hafriyat olarak atıldığı düşünülmektedir.

   15. – 16. yüzyıllarda inşa edildiği düşünülen sarnıcın ele geçen seramik, kap kaçak ve lüle gibi buluntulardan yola çıkarak 18. yüzyıl sonu - 19. yüzyıl başında temizlenerek son kez kullanıldığı tespit edilmiştir. Sarnıç zemini kullanıma yönelik şekillendirilmiştir. Doğu-batı yönünde inşa edilmiş olan sarnıcın doğu tarafında 67.79. m. den başlayarak yumuşak bir eğimle alçalmaktadır. Bu alçalma kuzeybatı köşede değişmeden devam ederek sarnıcın batı duvarında son bulmaktadır. Sarnıcın güneybatı köşesinde ise batı duvarından 1.70 m. güney duvarından 2.54 m. uzaklıkta 66.99 m. kodunda çukur bir alana rastlanmıştır. Bu alan batı tarafında keskin bir açı ile set şeklinde görülürken kuzey tarafta ise yumuşak bir eğimle güney duvarına doğru alçalmaktadır. Kullanıma yönelik pratik bir amaçla oluşturulan bu alan sarnıç içinde biriken ve az miktarda kalan suların alınmasına yönelik bir çukurdur. Olasılıkla önce burada biriken suya batı tarafından yaklaşılmakta su ulaşılmayacak kadar alçaldığında ise kuzeydeki eğimle yaklaşılmaktaydı. Bu alan ayrıca sarnıç içindeki atıkların da biriktiği bir yerdir. Sarnıç tamamen boşaldığında burada biriken atıklar kolayca temizlenebilmektedir. Kazı sırasında da buradan temizlenen toprak son derece ince bir kil yapısına sahip olduğu gözlemlenmiştir.

 

Batı Sarnıcı I (Kazı Öncesi)

Batı Sarnıcı I (Kazı Sonrası)

Batı Sarnıcı I Planı

Duyurular Tümünü Gör