GENEL

Deneysel Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulu bulunan “Deneysel Araştırma Birimi” olarak varlığını sürdürürken 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7/d-2 maddesi uyarınca 09.06.2014 tarih ve 29025 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik çerçevesinde “Pamukkale Üniversitesi Deneysel Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi” olarak Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü araştırma merkezleri bünyesine dahil edilmiştir.

Merkez 750 m2 kapalı alandan ibaret olup bünyesinde;Yönetim Birimleri, Uygulama ve Eğitim Odaları, Ameliyathaneler, Girişim Odaları, Fare-Sıçan ve Tavşan Üretim Odalarından oluşmaktadır.