YÖNETİM KURULU

Ünvanı Adı ve Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih DOĞAN

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Emine Kılıç TOPRAK

Üye

Doç.Dr. Habip ATALAY

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Nusret ÖK 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Akın DERE

Üye

Duyurular Tümünü Gör