Bitki ıslahı, ülkemiz ekonomisi açısından önemli tarım bitkilerinin üretici ve tüketicilerin istekleri doğrultusunda yüksek verim ve kalite bakımından geliştirilmesini hedeflemektedir. Son yıllarda ülke tarım ekonomisinin dışa bağımlılığının azaltılması için, özel sektör ve kamu ıslah kuruluşlarında bitki ıslah çalışmaları hız kazanmıştır. Ülkemizdeki ıslah kuruluşlarının, yabancı ıslah firmalarıyla rekabet edebilmesi ve yüksek kalitede bitki çeşitleri geliştirebilmeleri için kullandıkları klasik ıslah yöntemlerine moleküler ıslah yöntemlerini entegre etmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, 2017 yılında Pamukkale üniversitesi bünyesinde Tohum ıslahı ve genetik uygulama ve araştırma merkezi kurulmuştur. Merkezimiz moleküler bitki ıslah araç ve yöntemlerinin geliştirildiği bir AR-GE merkezi olmasının yanında uygulama alanında ülkemiz tarımı için önemli tarım ürünlerinde ıslah çalışmaları yapmayı hedeflemektedir. 

Menü