Öğr. Gör. Veysel BÜYÜKTUNA  Müdür
   Dr. Öğr. Üyesi Senem ERMUMCU  Müdür Yrd.