Öğrenci Sayısı
48943
Akademik Personel Sayısı
2218
İdari Personel Sayısı
1419
Mezun Sayısı
118561
Öğrenci Sayısı: Cinsiyet
Öğrenci Sayısı: Öğretim Türü
Öğrenci Sayısı: Öğretim Düzeyi
Akademik Birim Sayıları
Personel Sayısı
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Dağılımı