Öğrenci Sayısı
51486
Akademik Personel Sayısı
2193
İdari Personel Sayısı
1434
Mezun Sayısı
108073
Öğrenci Sayısı: Cinsiyet
Öğrenci Sayısı: Öğretim Türü
Öğrenci Sayısı: Öğretim Düzeyi
Akademik Birim Sayıları
Personel Sayısı
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Dağılımı