Öğrenci Sayısı
40912
Mezun Sayısı
131616
Akademik Personel Sayısı
2311
İdari Personel Sayısı
1409
Öğrenci Sayısı: Cinsiyet
Öğrenci Sayısı: Öğretim Türü
Öğrenci Sayısı: Öğretim Düzeyi
Akademik Birim Sayıları
Personel Sayısı
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Dağılımı