Öğrenci Sayısı
44563
Mezun Sayısı
138169
Akademik Personel Sayısı
2230
İdari Personel Sayısı
2035
Öğrenci Sayısı: Cinsiyet
Öğrenci Sayısı: Öğretim Türü
Öğrenci Sayısı: Öğretim Düzeyi
Akademik Birim Sayıları
Personel Sayısı
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Dağılımı