Öğrenci Sayısı
42972
Akademik Personel Sayısı
2241
İdari Personel Sayısı
1414
Mezun Sayısı
124502
Öğrenci Sayısı: Cinsiyet
Öğrenci Sayısı: Öğretim Türü
Öğrenci Sayısı: Öğretim Düzeyi
Akademik Birim Sayıları
Personel Sayısı
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Dağılımı