Öğrenci Sayısı
52832
Akademik Personel Sayısı
2165
İdari Personel Sayısı
1443
Mezun Sayısı
106466
Öğrenci Sayısı: Cinsiyet
Öğrenci Sayısı: Öğretim Türü
Öğrenci Sayısı: Öğretim Düzeyi
Akademik Birim Sayıları
Personel Sayısı
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Dağılımı