Öğrenci Sayısı
51436
Akademik Personel Sayısı
2196
İdari Personel Sayısı
1434
Mezun Sayısı
108125
Öğrenci Sayısı: Cinsiyet
Öğrenci Sayısı: Öğretim Türü
Öğrenci Sayısı: Öğretim Düzeyi
Akademik Birim Sayıları
Personel Sayısı
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Dağılımı