Öğrenci Sayısı
44613
Akademik Personel Sayısı
2202
İdari Personel Sayısı
1429
Mezun Sayısı
114852
Öğrenci Sayısı: Cinsiyet
Öğrenci Sayısı: Öğretim Türü
Öğrenci Sayısı: Öğretim Düzeyi
Akademik Birim Sayıları
Personel Sayısı
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Dağılımı