Öğrenci Sayısı
51694
Akademik Personel Sayısı
2202
İdari Personel Sayısı
1447
Mezun Sayısı
107932
Öğrenci Sayısı: Cinsiyet
Öğrenci Sayısı: Öğretim Türü
Öğrenci Sayısı: Öğretim Düzeyi
Akademik Birim Sayıları
Personel Sayısı
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Dağılımı