Öğrenci Sayısı
50354
Akademik Personel Sayısı
2163
İdari Personel Sayısı
1424
Mezun Sayısı
117150
Öğrenci Sayısı: Cinsiyet
Öğrenci Sayısı: Öğretim Türü
Öğrenci Sayısı: Öğretim Düzeyi
Akademik Birim Sayıları
Personel Sayısı
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Dağılımı