Anahtar Performans Göstergeleri

2019

2020

2021

 2022

Gösterge Alanı

Eğitim programları akreditasyon şartlarına uyumlu program sayısı

13

13

13

 4

Eğitim ve Öğretim

Disiplinler arası etkileşime açık eğitim programları sayısı

38

36

58

 10

Mezun olan doktora öğrenci sayısı

66

74

86

96

Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı

33

38

43

60

Uluslararası indekslerde taranan dergilerde yapılan yayın sayısı

621

718

819

792

Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın

Kurum dışı destekli araştırma projeleri sayısı

29

21

26

35

BAP Koordinatörlüğü destekli araştırma projeleri sayısı

217

192

187

199

Patent, faydalı model ve tasarım sayısı

2

2

29

 2

Üniversitelerle gerçekleştirilen karşılıklı değişim programları anlaşma sayısı

317

1052

1058

830

Uluslararasılaşma

Lisans ve lisansüstü düzeyinde yabancı uyruklu öğrenci sayısı

639

635

731

726

Paydaşlara sunulan ürün/hizmet türleri sayısı

287

45

151

83

Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk

Üniversitenin Girişimci ve Yenilikçi Endeksindeki yeri

33

41

37

37

Üniversitenin dünya, bölgesel ve ulusal akademik başarı sırası

40

43

41

47

Topluma açık gerçekleştirilen faaliyetlerin (eğitimler, çalıştaylar, konferanslar, seminerler, vd.) sayısı

104

180

107

100

Paydaşlardan gelen öneri sayısı

39

24

94

127