Anahtar Performans Göstergeleri

2019

2020

2021

Gösterge Alanı

1

Eğitim programları akreditasyon şartlarına uyumlu program sayısı

13

13

23

Eğitim ve Öğretim

2

Disiplinler arası etkileşime açık eğitim programları sayısı

38

36

58

3

Mezun olan doktora öğrenci sayısı

66

74

86

4

Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı

33

38

43

5

Uluslararası indekslerde taranan dergilerde yapılan yayın sayısı

692

770

2530

Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın

6

Kurum dışı destekli araştırma projeleri sayısı

29

21

26

7

BAP Koordinatörlüğü destekli araştırma projeleri sayısı

217

192

188

8

Patent, faydalı model ve tasarım sayısı

2

2

29

9

Üniversitelerle gerçekleştirilen karşılıklı değişim programları anlaşma sayısı

317

1052

1058

Uluslararasılaşma

10

Lisans ve lisansüstü düzeyinde yabancı uyruklu öğrenci sayısı

657

787

943

11

Paydaşlara sunulan ürün/hizmet türleri sayısı

287

45

151

Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk

12

Üniversitenin Girişimci ve Yenilikçi Endeksindeki yeri

33

41

37

13

Üniversitenin dünya, bölgesel ve ulusal akademik başarı sırası

40

43

41

14

Topluma açık gerçekleştirilen faaliyetlerin (eğitimler, çalıştaylar, konferanslar, seminerler, vd.) sayısı

104

180

107

15

Paydaşlardan gelen öneri sayısı

39

24

94