Kalite Komisyonu

 

Pamukkale Üniversitesi Kalite Komisyonu “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği, 2015”’ne göre oluşturulmuştur. Komisyon aylık toplantılarını düzenli olarak gerçekleştirmekte ve Kurum İç Değerlendirme Raporu ana başlıkları ve üniversite süreçleri bağlamında oluşturulan çalışma gruplarıyla odak konuları yürütmektedir. Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAVDEM) Komisyon sekretaryasını üstlenmiştir. 

Duyurular Tümünü Gör