• İdari Birimler
 • Basın ve Halkla İlişkiler Birimi
  +90 (258) 296 2012
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
  +90 (258) 296 1212
 • BAP Koordinasyon Birimi
  +90 (258) 296 3957
 • Genel Sekreterlik
  +90 (258) 296 2060
 • Hukuk Müşavirliği
  +90 (258) 296 2072
 • İç Denetim Birimi
  +90 (258) 296 2016
 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
  +90 (258) 296 2100
 • Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Müdürlüğü
  +90 (258) 296 2317
 • Kütüphane ve Dokümantasyon D. Bşk.
  +90 (258) 296 2170
 • ÖSYM Bürosu
  +90 (258) 296 2775
 • İdari Birimler
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
  +90 (258) 296 2151
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü
  +90 (258) 296 2264
 • Özel Kalem Müdürlüğü
  +90 (258) 296 2020
 • Personel Daire Başkanlığı
  +90 (258) 296 2250
 • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
  +90 (258) 296 2200
 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
  +90 (258) 296 2230
 • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
  +90 (258) 296 2140
 • Yazı İşleri Müdürlüğü
  +90 (258) 296 2055
 • PAÜ Hastaneleri
  +90 (258) 296 6000
 • Baskı Merkezi
  +90 (258) 296 2560