Haberler

Phokylides

“Şunu da dedi Phokylides: Uçurumun kenarına kurulmuş, iyi yönetilen bir kent daha güçlüdür çılgın Ninova’dan”. Miletoslu Phokylides’in dediği gibi doğal korunaklı yapısı, kendine özgü kent kurgusu ve güçlü savunma sistemi ile Pamphylia’nın Ninova’sıdır Sillyon.

Arrianus

“İskender Side’de de bir miktar asker bırakarak Sillyon’a doğru hareket etti. Burası yabancı paralı askerler ve ülkenin yerlilerinden meydana getirilmiş bir kuvvetin savunduğu müstahkem bir yerdi. Sillyon’un ani saldırıyla çabucak alınması olanaksızdı. Ayrıca yolda Aspendosluların hiçbir şartı yerine getirmek istemedikleri, hem atları hem de parayı vermedikleri, aksine köylerdeki her şeyi kente taşıyarak İskender’in askerlerini kente sokmadıkları, hatta kentin yıkık surlarını da tamir etmeye çalıştıklarına yönelik haberler geldi. Ve bu haberler İskender’i Aspendos’a doğru ilerlemek zorunda bıraktı.”

Aziz Andreas Salos

Aziz Andreas Salos Sillyon için “Sillyon aranan olacak , asla ele geçemeyecek ya da zapt edilmeyecektir.”

Evliya Çelebi

“Kayser yapısı imiş, frenklerin eline geçmiş. Sultan Keyhusrev ve ondan da Orhan Gazi fethidir. Tekke paşasının hassıdır. 150 akçe şerif kazadır. Yetmiş köyü vardır. Kalesi dört köşedir. Ensesinde havalesi vardır. Hendeği yoktur. Yetmiş seksen Türkmen evi vardır. Burayı da temeşa edip kıbleye doğru dağlar ve ormanlar içinden geçtik. ”

Sillyonlular kentlerini başarılı bir şekilde çetin kayalık bir alana inşa ettiler ve bereketli Pamphylia Ovası’nda gelişen uygarlığa her daim katkı sağladılar. Bununla da yetinmediler, Toroslardan Akdeniz’e kadar geniş bir alana yayılarak hem tarım yaptılar hem de kıyılarda denizi yaşadılar. Yeri geldiğinde dağlardan gelen eşkıyalara karşı durdular, yeri geldiğinde ise ürettikleri ürünleri denizden ihraç ettiler görmedikleri memleketlere… Kimler yaşamadı ki burada…Yabancı bir Pers askeri, kenti için kahramanca savaşan Megaleis, hayırsever Menodora, şehit edilen Aziz Tribimis, sura çıkıp korkusuzca kılıç sallayan Echimos, kale komutanı Hamza Bey ve modern kent mirasçısı Düriye… Hepsi yürüdü kayadan oyulmuş sokaklarında ve akropolisinden engin Akdeniz ile geçit vermeyen Torosları izlediler. Sıcak bir yaz günü çeşmelerinden su içip harman yerlerini seyre koyuldular.

Bu web sitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle Sillyon Kazısı Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

https://www.pau.edu.tr/sillyon/tr, Sillyon Kazısı ve Araştırmaları’nın resmi web sitesidir.

Site içerisinde yer alan tüm ögelerin kullanım hakkı saklıdır.

Menü