Eğitim Komisyonu: Rektör tarafından görevlendirilen; eğitim ve öğretimden sorumlu bir Rektör Yardımcısı, Sağlık, Sosyal-Beşeri ile Fen - Mühendislik Bilimleri alanlarındaki Fakültelerden temsilciler  (3 Fakülte Dekanı), 1 (bir) Enstitü Müdürleri temsilcisi, 1 (bir) Yüksekokul Müdürleri temsilcisi, 1 (bir) Meslek Yüksekokulu Müdürleri temsilcisi olmak üzere 7 (yedi) kişiden oluşur. Komisyon Raportörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Komisyon Üyelerinin görev süresi dönüşümlü olarak 1 (bir)’ er yıldır.