Menü

AMAÇ

Denizli ve çevresi olmak üzere çevresel problemlerin çözümüne yönelik uygulanabilir plan ve projeler üretmek

 

HEDEFLER

  1. Disiplinlerarası   çalışma   gerektiren   su   kaynakları   yönetimi   ve   çevre   sorunları konusunda bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak
  2. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek
  3. Sorunları çözmek için yöntem ve öneriler geliştirmek
  4. Konuyla ilgili danışmanlık hizmeti vermek
  5. Yöre halkını bilinçlendirmek ve eğitmek
  6. Çevre ile ilgili yayınlar üretmek

 

Duyurular Tümünü Gör