Tarihçe

“Kurumsal gücü ile paydaşlarını memnun eden ve sürekli gelişen bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerleyen” Pamukkale Üniversitesinin temelleri; Denizli’de 1957 yılında eğitime başlayan, 1976 yılında Eğitim Enstitüsü’ne dönüştürülen Kız Öğretmen Okulu’na, aynı zamanda 1976 yılında Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi olarak kurulan ve daha sonra 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlanan Denizli Mühendislik Fakültesine dayanmaktadır.

Pamukkale Üniversitesi resmi olarak 11 Temmuz 1992 tarihinde yayımlanan 3837 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen - Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ile  Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Denizli Tıp Fakültesi ve Denizli Mühendislik Fakültesinin ad ve bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Denizli Eğitim Yüksekokulu'nun fakülteye dönüştürülmesi, adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Eğitim Fakültesinden; Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Serinhisar Tütün Eksperliği Yüksekokulu ile Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Denizli Meslek Yüksekokulu ve yeni kurulan Çivril Meslek Yüksekokulundan; Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden oluşur.

İlerleyen yıllarda fiziki altyapı, araştırma faaliyetleri, akademik ve idari personel sayısı ve niteliği bakımında gelişimini sürdüren Pamukkale Üniversitesi, şu an 19 fakülte, 17 meslek yüksekokulu, 6 enstitü, 1 yüksekokul ve 45 araştırma merkezi ve 3 laboratuvar ile eğitim-öğretim-araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemizde şu anda 124 ön lisans, 125 lisans ve 111 yüksek lisans ve 54 doktora programı ile toplamda 414 program bulunmaktadır.

Pamukkale Üniversitesi’nin Denizli merkezde yer alan 18.000m2’si açık, 265.750 m2’si kapalı olmak üzere toplam 283.750 m2 alanda eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüğü Kınıklı Yerleşkesi’nde 24 saat boyunca öğrencilerin hizmetine açık modern bir kütüphane, ders dışında sportif faaliyetlerde bulunabilecekleri kapalı yüzme havuzu, fitness, tenis kortu, tartan pist ve basketbol alanlarının bulunduğu spor kompleksi, sempozyum, panel, çalıştay, konser, sergi gibi bilimsel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapabilecek Kongre ve Kültür Merkezi’nin yanında Devlet Tiyatroları’nın oyunlarını sergilediği Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezi yer almaktadır. Ayrıca topluma hizmetler kapsamında, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi akademik anlamda donanımlı, branşında yetkin kadroları ile tanı ve tedavide bir bölge hastanesi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Hastanemiz 61 Anabilim ve Bilim Dalı, 55 İdari Birim, 10 farklı blokta 810 yatak kapasitesi, 85 adet poliklinik, 29 adet klinik, 9 adet yoğun bakım ünitesi, 21 adet ameliyathane ve ayaktan tetkik ve tedavi üniteleri ile Denizli ve civar illerden 2.000.000 nüfusa sağlık hizmeti sunulabilmektedir. Hastanedeki poliklinik hizmetlerinde günlük sayı 4.800’e ulaşmıştır.

Üniversitemiz “Evrensel değerler ışığında, güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak, ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve uygulamalarla insanlığa hizmet etmek; temel insanlık değerlerine saygılı, yetkin, yenilikçi, girişimci bireyler yetiştirmek adına hizmetini sürdürmeye devam etmektedir.

Güncellenme Tarihi: 12.12.2023

 

 • Eğitim Fakültesi

  Denizli'de 1957'de Kız Öğretmen Okulu olarak eğitime başlayan ve 1976 yılında Eğitim Enstitüsü olan fakülte, 20.07.1982 tarih ve 41 sayılı KHK ile Denizli Eğitim Yüksekokulu adı altında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlanmıştır. 1989 yılında dört yıllık lisans eğitimi vermeye başlanmış, 10 Kasım 1992 tarihinde Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi adını almıştır.

 • Mühendislik Fakültesi

  1976 yılında Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi olarak, 1982 yılında Denizli Mühendislik Fakültesi olarak Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanmış, 10 Kasım 1992 tarihinde Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi adını almıştır.

 • Tıp Fakültesi

  1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde faaliyete geçmiştir. 03.07.1992' de 3837 sayılı kanun ile Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi adını almıştır.

 • Fen - Edebiyat Fakültesi

  03.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanun ile kurulmuştur. 25.07.2022 tarih ve 5868 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile kapatılmıştır.

 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  03.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanun ile kurulmuştur.

 • Teknik Eğitim Fakültesi

  03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Bakanlar Kurulunun 02.11.2009 tarih ve 2009/15546 sayılı kararı ile kapatılarak Teknoloji Fakültesi olarak hizmet vermeye başlamıştır.

 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

  03.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanun ile kurulmuştur.

 • Serinhisar Tütün Eksperliği Yüksekokulu

  03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun ile kurulmuş, 29 Mayıs 2007 tarihinde adı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.

 • Çivril Meslek Yüksekokulu

  03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun ile kurulmuştur. 25.03.2009 tarihinde YÖK Genel Kurulu Kararı ile Çivril Meslek Yüksekokulu adı Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.

 • Denizli Meslek Yüksekokulu

  03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun ile kurulmuştur. 02.02.2012 tarihinde YÖK Genel Kurulu Kararı ile Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılması karara bağlanmıştır.

 • Fen Bilimleri Enstitüsü

  03.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanun ile kurulmuştur. 1994’te faaliyetine başlamıştır.

 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  03.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanun ile kurulmuştur.

 • Sosyal Bilimler Enstitüsü

  03.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanun ile kurulmuştur.

 • Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

  Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında yapılan protokol gereği sağlık meslek liselerinin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu' na dönüştürülmesi kararı ile 10.09.1992 tarihinde kurulmuştur.

 • Denizli Sağlık Yüksekokulu

  10.10.1996 tarihinde 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 20.08.2015 tarih ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılarak Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür.

 • Bekilli Meslek Yüksekokulu

  Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 24.03.2000 Tarihli Kararı ile kurulmuştur.

 • Honaz Meslek Yüksekokulu

  Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 24.03.2000 Tarihli Kararı ile kurulmuştur.

 • Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

  25.04.2002 tarih ve 2002/4092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş, 14.08.2014 tarih ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Spor Bilimleri Fakültesi' ne dönüşmüştür.

 • Acıpayam Meslek Yüksekokulu

  Yükseköğretim Genel Kurulunun 07.05.2002 tarihli kararı ile kurulmuştur.

 • Buldan Meslek Yüksekokulu

  Yükseköğretim Genel Kurulunun 27.10.2002 tarihli kararı ile kurulmuştur.

 • Bozkurt Meslek Yüksekokulu

  Ocak 2003 tarihinde kurulmuştur. 29.11.2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Genel Kurul kararı ile aktif hale getirilmiştir.

 • Yabancı Diller Yüksekokulu

  18.05.2004 tarih ve 2004/7337 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

 • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

  29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararname ile kurulmuştur. (2809 sayılı kanun Ek Madde 11 – (Ek: 3/7/1992-3837/25 md.))

 • Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

  Serinhisar Tütün Eksperliği Yüksekokulunun adının 29.05.2007 tarihinde Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak değiştirilmesi ile kurulmuştur. (2809 sayılı kanun Ek Madde 11 – (Ek: 3/7/1992-3837/25 md.)) 22.04.2013 tarih ve 2013/4690 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm Fakültesi' ne dönüşmüştür.

 • Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu

  03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun ile Çivril Meslek Yüksekokulu olarak kurulmuş 25.03.2009 tarihinde YÖK Genel Kurulu Kararı ile Çivril Meslek Yüksekokulu adı Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir

 • Teknoloji Fakültesi

  Yükseköğretim kurumları bünyesinde bulunan Teknik Eğitim Fakültelerinin kapatılması ve aynı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak yeni fakülteler kurulması hakkındaki kararın yürürlüğe konulması ile 02.11.2009 tarih ve 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur

 • Çal Meslek Yüksekokulu

  Yükseköğretim Genel Kurulunun 29.07.2010 Tarihli Kararı ile kurulmuştur.

 • Kale Meslek Yüksekokulu

  Yükseköğretim Genel Kurulunun 29.07.2010 Tarihli Kararı ile kurulmuştur.

 • Tavas Meslek Yüksekokulu

  Yükseköğretim Genel Kurulunun 29.07.2010 Tarihli Kararı ile kurulmuştur.

 • İletişim Fakültesi

  04.04.2011 tarih ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

 • Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

  04.04.2011 tarih ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  04.04.2011 Tarih ve 2011/1595 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

 • Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

  03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun ile Denizli Meslek Yüksekokulu olarak kurulmuş, 02.02.2012 tarihinde YÖK Genel Kurulu Kararı ile Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılması karara bağlanmıştır.

 • Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

  03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun ile Denizli Meslek Yüksekokulu olarak kurulmuş, 02.02.2012 tarihinde YÖK Genel Kurulu Kararı ile Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılması karara bağlanmıştır.

 • İlahiyat Fakültesi

  27.02.2012 tarih ve 2012/2928 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

 • Diş Hekimliği Fakültesi

  25.06.2012 tarih ve 2012/3363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

 • Turizm Fakültesi

  22.04.2013 tarih ve 2013/4690 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm Fakültesi' ne dönüştürülmüştür.

 • Sarayköy Meslek Yüksekokulu

  Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 21.05.2014 tarihli kararı ile kurulmuştur.

 • Spor Bilimleri Fakültesi

  25.04.2002 tarih ve 2002/4092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Spor Bilimleri Yüksekokulu kapatılarak 14.08.2014 tarih ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.

 • Arkeoloji Enstitüsü

  16.02.2015 tarih ve 2015/7309 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

 • Sağlık Bilimleri Fakültesi

  10.10.1996 tarih 96/8655 sayılı karar ile kurulan Denizli Sağlık Yüksekokulu kapatılarak 20.08.2015 tarih ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

 • İslami İlimler Enstitüsü

  29.02.2016 tarih ve 2016/8567 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

 • Hukuk Fakültesi

  04.07.2016 tarih ve 2016/9007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

 • Çameli Meslek Yüksekokulu

  Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 14.09.2017 tarihli kararı ile kurulmuştur.

 • Tavas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

  Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 14.09.2017 tarihli kararı ile kurulmuştur.

 • Serinhisar Meslek Yüksekokulu

  Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 11.01.2018 tarihli kararı ile kurulmuştur.

 • Çardak Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu

  Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 22.03.2018 tarihli kararı ile kurulmuştur.

 • Uygulamalı Bilimler Fakültesi

  29 Haziran 2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 4180 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca Pamukkale Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatılarak yerine Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuştur.

 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi

  4 Mart 2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 5252 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu kapatılarak yerine Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi Fakültesi kurulmuştur.

 • Ziraat Fakültesi

  4 Mart 2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 5252 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca Ziraat Fakültesi kurulmuştur.

 • İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

  25.07.2022 tarih ve 5868 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Fen Edebiyat Fakültesinin kapatılması ile kurulmuştur.

 • Fen Fakültesi

  25.07.2022 tarih ve 5868 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Fen Edebiyat Fakültesinin kapatılması ile kurulmuştur.