Pamukkale Üniversitesi Deprem ve Yapı Teknolojileri Araştırma Laboratuarı ekibinin hedefi bilim ve teknoloji yarışında en önde gitmek ve bunu deprem ve yapı teknolojisi konusunda yapılan çalışmalar ile göstermektedir. Çalışma alanında bilimsel birikime katkı sağlayan proje, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yanında uygulamaya yönelik olarak da çalışmalar devam etmektedir. Laboratuarımızda yapılan çalışmalar ile öğrencilerimizin de güncel bilgi ile donanması sağlanmaktadır.
Deprem ve Yapı Teknolojileri Araştırma Laboratuarı proje tabanlı çalışmaları ile sürekli bir gelişme ve yenilenme içerisindedir. Hedeflenen yeni projeler ile laboratuarımızın çok daha iyi bir konuma getirilmesi planlanmaktadır. Laboratuarımızın gelişmesinde önemli rol oynayan TÜBİTAK ve Devlet Planlama Teşkilatına desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.