Eğitim Çalışmaları
PAÜ Deprem ve Yapı Teknolojileri Araştırma Laboratuarı bünyesinde  İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerine yönelik eğitim faaliyetleri yanında meslek içi eğitim faaliyetleri de yürütülmektedir.
 
İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı ABD Zorunlu Lisans Dersleri
 
Malzeme Bilgisi
Yapı Malzemesi
Yapı Statiği I
Yapı Statiği II
Betonarme I
Betonarme II
Çelik Yapılar
 
İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı ABD Seçmeli Lisans Dersleri
 
Betonarme Proje
Çelik Proje
Bilgisayar Destekli Yapı Analizi
Betonarme Yapı Elemanlarının Davranışı
 
İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı ABD Lisansüstü Dersleri
 
İleri Betonarme I
İleri Betonarme II
Betonarme Yapılarda Kalıcılık
Betonarme Yapı Elemanlarının Davranışı
Betonarme Yapı Sistemlerinin Davranışı
Çelik Taşıyıcı Sistem Tasarımı
İleri Yapı Analizi
Yapı Dinamiği
Plak ve Elastisite Teorilerinde Sonlu Eleman Uygulamaları
Ön Germeli Beton
Çelik Endüstri Yapıları
İleri Beton Teknolojisi
Taşıyıcı Sistem Sorunları
Metalik yapı malzemeleri
Betonarme Yüksek Yapılar
Yapıların Onarım ve Güçlendirmesi
Yığma Yapıların Analiz ve Tasarımı
Mevcut Yapıların Deprem Bakımından Değerlendirilmesi
Yapıların Elastik Stabilitesi
Yapı Mühendisliğinde Deneysel Çalışmalar
Kaynak Teknolojisi ve Çelik Yapılarda Kaynak Uygulamaları
Yapıların Depreme Karşı İzolasyonu
Performans Esaslı Yapı Tasarımı
Plaklar ve Kabuklar Teorisi
Deprem Mühendisliği
Soğuk Şekillendirilmiş Çelik Yapı Elemanlarının Tasarımı