Araştırma Projeleri

Laboraturda tamamlanan ve halen devam etmekte olan araştırma projeleri ile ilgili bilgilere aşağıda verilen proje sayfalarından ulaşabilirsiniz.

 


Deprem Hasarlı Binaların Onarımı ve Hasarsız Mevcut Yapıların Güçlendirilmesi: Dış-Perde Duvar Uygulaması

 

Devlet Planlama Teşkilatının desteği ile gerçekleştirilen proje ile  dış-perde duvarlarla yapısal güçlendirme konusunda araştırmalar gerçekleştirilmiştir

  • Proje web sayfası

Yığma Yapıların Lastik Şeritlerle Güçlendirilmesi

 

 Özellikle kırsal kesimdeki yığma yapıların ucuz ve kolay bir şekilde güçlendirilmesi için yapılan proje TÜBİTAK desteği ile yürütülmektedir.

  • Proje web sayfası

Dış Perde Duvar İle Güçlendirme Yönteminde Ankraj Uygulamalarının Deneysel Olarak Araştırılması

 

Dış-perdeler için kullanılacak ankrajların deneysel olarak araştırılacağı proje TÜBİTAK desteği ile yürütülmektedir.

  • Proje web sayfası