Yüksek Öğretim Yeniden Yapılandırma Süreci

Pamukkale Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK)

Pamukkale Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu Web Sayfası komisyonun tanıtılması, çalışmaları ve Yükseköğretim Kurulu kapsamında yapılan çalışmaların duyurulması amacıyla hazırlanmıştır.
Bilgilere Hızlı Erişim kolonundaki listeden erişilebilir. Öneriler e-posta ile İletişim adresine gönderilebilir.