Menü

2009-2011 Ulusal Takım
2009-2011 Ulusal Takım
2009-2011 yılları arasında gerçekleştirilecek olan Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi (5. Dönem) Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi, yükseköğretim kurumlarında AKTS uygulamaları, önceki öğrenimin tanınması (recagnition of Prior Learning), istihdam edilebilirlik ve Bologna Süreci’nin yeni kurulan üniversitelerde uygulaması faaliyetlerine odaklanacaktır.
 
Son iki yılda üniversite sayımızdaki artış dolayısıyla Bologna Süreci’nin yükseköğretim kurumlarındaki uygulama düzeyleri farklılık göstermektedir. Yeni kurulan üniversitelerin Bologna Süreci faaliyetlerine tam uyum sağlamalarında yardıma ihtiyaçları olacağı açıktır. Bu çerçevede, bu proje kapsamında çeşitli bölgesel seminerler, çalıştaylar ve çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecek ve böylelikle yeni üniversitelerin sürece adaptasyonlarına ve faaliyetlere uyum sağlamalarına katlıda bulunulacaktır. Bu tür bölgesel faaliyetlerin, yeni kurulmuş olan üniversitelerimizin Bologna faaliyetlerini uygulamalarındaki gerekli olan motivasyonu kazanmalarına ve geliştirmelerine faydalı olacağı düşünülmektedir.
 
Bunun haricinde iş piyasası ve yükseköğretim kurumları arasındaki ilişkiyi güçlendirmek adına bölgesel konferanslar şeklinde özel toplantılar gerçekleştirilerek ortak bir platform oluşturulacaktır.
 
Önceki dönem proje faaliyetleri kapsamında Bologna Süreci faaliyet ve amaçlarına yönelik önemli bir ilerleme kat edilmesine karşın, bazı alanlarda zayıf noktalarımız mevcuttur. Hayat boyu öğrenim, önceki öğrenimin tanınması ve istihdam edilebilirlik alanlarında eksikliklerin giderilmesini sağlamak adına faaliyetler gerçekleştirilecektir.

2009-2011 Dönemi Bologna Uzmanları Ulusal Takımı

Prof. Dr. Gönül Akçamete- Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Miraç Akçay- Karadeniz Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Burak Arıkan- Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Süheyda Atalay- Ege Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail Naci Cangül- Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Zafer Gül- Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. M. Emin Köktaş- Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Mandal- Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Selda Önderoğlu- Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Lerzan Özkale- İstanbul teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Nebahat Sarı- Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu- Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Metin Toprak- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Fahri Yavuz- Atatürk Üniversitesi
Öğrenci Sultan Gürol- Atılım Üniversitesi Öğrenci Konseyi Temsilcisi
 
Proje kapsamında yukarıda belirtilen amaçlara ulaşılabimesini teminen Bologna Uzmanları tarafından şu faaliyetler gerçekleştirilmiştir:


1-2 Ekim 2009
Nevşehir Üniversitesi Toplantısı
(Toplantıya ait sunumlar)


22-23 Ekim 2009
Marmara Üniversitesi Toplantısı

(Toplantıya ait sunumlar)

Duyurular Tümünü Gör