Menü

Gündem ve Tutanaklar

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantı Gündem ve Tutanakları

 

13.08.2015 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak

 

05.06.2015 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak

 

28.05.2015 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak

 

04.12.2014 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak

 

09.10.2014 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak


12.06.2014 Tarihli Toplantı
Gündem 
Tutanak 

 

22.05.2014 Tarihli Toplantı
Gündem 
Tutanak

 

17.04.2014 Tarihli Toplantı
Gündem 
Tutanak

 

06.03.2014 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak
Ekler
Ek-2 kurumsal_degerlendirme_raporu
Ek-3 kurumsal_degerlendirme_duyuru
Ek-5 Turkey Rep and Annex

 

16.01.2014 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak

 

12.12.2013 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak

 

07.11.2013 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak

 

04.07.2013 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak

 

20.06.2013 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak

 

09.05.2013 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak

 

11.04.2013 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak

 

17.01.2013 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak


 
21.12.2012 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak


 
14.06.2012 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak
 
31.05.2012 Tarihli Ara Toplantı
Gündem
Tutanak


 
24.05.2012 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak


 
05.04.2012 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak


 
08.03.2012 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak


 
02.02.2012 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak


 
08.12.2011 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak


 
20.10.2011 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak

Ekler
Ects Plan
EOBS Giriş İstatistikleri

15.09.2011 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak
 
16.06.2011 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak
Ekler
Ek-2 Program yeterlilikleri ve Ders Öğrenme Kazanımları Hazırlama Kılavuzu ve ekleri
        Kılavuz_00_Prog Yet ve Ders Öğrenme Kaz İlişki Hazır Kılavuzu20110617
        Kılavuz_Ek01_Yeterlilik ve kazan yazıl yararlı bilgiler _Fiiller ve Takson20110617
        Kılavuz_Ek02_Yeterlilikler kontrol listesi20110617
Ek-3 Yard. Dç. Dr. Bengü ÇETİNKAYA’nın hazırladığı öğrenci ve yönetici anketleri
Ek-4 PAÜ Eğitim Bilgi Sistemi Yazılımı Sunumu
 
12.05.2011 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak
Ekler
Ek-2 Öğrenci Konseyi Raporu
Ek-3  Kılavuz ve Ekleri (Aşağıdaki eklerin son  sürümlerine Dökümanlar menüsü altında Prosedürler  ve Yararlı Belgeler sayfalarından erişebilirsiniz.)
        Kılavuz_00_Prog Yet ve Ders Öğrenme Kaz İlişki Hazır Kılavuzu20110617
        Kılavuz_00_Prog Yet ve Ders Öğrenme Kaz İlişki Tablosu Hazır Kılavuzu(01)
        Kılavuz_Ek01_Öğrenme Hedef ve Öğrenme Kaz arasın farklar ve öğr taksono(01).d arasın farklar ve öğr taksono(01)
        Kılavuz_Ek01_Yeterlilik ve kazan yazıl yararlı b ilgiler _Fiiller ve Takson20110617
        Kılavuz_Ek02_Yeterlilikler kontrol listesi20110617
        Kılavuz_Ek02_Yeterlilikler kontrol listesi (01)        
 
07.04.2011 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak
Ekler
Ek-2 Program Yeterlilikleri Ve Ders Öğrenme Kazanımlarını Gönderen Akademik Birimlerimizin Listesi
Ek-3 BEK Üyeleri Program Yeterlilikleri ve Ders Öğrenme Kazanımları Görev Dağılımı
Ek-4 Program Yeterlilikleri ve Ders Öğrenme Kazanımlarının Hazırlanması İçin Öneriler
Ek-5 PAU-Bologna Eylem Planı Karar (Sürüm 02)
 
09.02.2011 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak
Ekler
Ek-2 Program Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları Çalışmaları Değerlendirme Görev Listesi
 
13.01.2011 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak
Ekler
Ek-2 “Eğitim Bilgi Sistemi Yazılımı Değerlendirme ve Sistem Gereksinimleri Taslak Raporu” sunumu
Ek-4 PAÜ Bologna Raporu’nun değerlendirilmesi sonuçları (İlişkili dosyada arşivlenmiştir.)
 
14.10.2010 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak
 
16.09.2010 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak
Ekler
Ek-2 Düzenlenmiş olan Eğitim Toplantıları ile ilgili bilgiler
Ek-3 Eğitim Toplantıları Geri Bildirimleri
       27.07.2010 Eğitim Toplantısı (İlişkili dosyada arşivlenmiştir.)
       05.08.2010 Eğitim Toplantısı (İlişkili dosyada arşivlenmiştir.)
       17.08.2010 Eğitim Toplantısı (İlişkili dosyada arşivlenmiştir.)
Ek-4 PAÜ Bologna Süreci Zaman Planı
Ek-5 ADEK Sunumu
 
08.07.2010 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak
 
10.06.2010 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak
Ekler
Ek-1 BEK Toplantısı öncesi gelişmeler   
Ek-2 04.06.2010 tarihinde yapılan toplantının tutanağı  
Ek-2a Diploma Eki Örnek Formları (lisans ve önlisans öğrencileri için)  
Ek-3 Diploma Etiketine başvurularda yapılan yanlışlıklar ile ilgili sunumlar
       Ek-3 AKTS-DE
       Ek-3 Etiket Basvurulari
Ek-4 Mezun İzleme Sistemi Hakkında Sunum
 
13.05.2010 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak
Ekler
Ek-1a BEK Toplantısı Öncesi Gelişmeler
Ek-1b Eylem Planı Matrisi
Ek-2 Öğrenme Çıktıları
Ek-3 Katalog İstatistikleri
Ek-4a EÖPG Org Şeması Önerisi
Ek-4b EÖPG Org Şeması Karar
Ek-5a Bologna Eylem Planı Önerisi
Ek-5b Bologna Eylem Planı Karar
Ek-6 Kalite Güvencesi
 
08.04.2010 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak
Ekler
Prof.Dr. Diler Aslan’ ın Sunumu
11.03.2010 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak
Ekler

11.02.2010 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak
Ekler
Ek-1 2010 Plan Taslağı
Ek-2 Çalısma Grupları
Ek-3 Yasam Boyu Öğrenme ile ilgili dokümanlar
Ek-4 Yükseköğretim Kurulu Baskanlığı’nın “Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi” yazısı
Ek-5 PAÜ BEK Raporu
HBÖ ÇALIŞTAYI ORTAK RAPOR
08.01.2010 Tarihli Toplantı
Gündem
Tutanak

Ekli Belgeler

Duyurular Tümünü Gör