ÜNİVERSİTE ANAHTAR PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 

Anahtar Performans Göstergeleri

Gösterge Alanı

1

Eğitim programları akreditasyon şartlarına uyumlu program sayısı

Eğitim ve Öğretim

2

Disiplinler arası etkileşime açık eğitim programları sayısı

3

Mezun olan doktora öğrenci sayısı

4

Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı

5

Uluslararası indekslerde taranan dergilerde yapılan yayın sayısı

Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın

6

Kurum dışı destekli araştırma projeleri sayısı

7

BAP Koordinatörlüğü destekli araştırma projeleri sayısı

8

Patent, faydalı model ve tasarım sayısı

9

Üniversitelerle gerçekleştirilen karşılıklı değişim programları anlaşma sayısı

Uluslararasılaşma

10

Lisans ve lisansüstü düzeyinde yabancı uyruklu öğrenci sayısı

11

Paydaşlara sunulan ürün/hizmet türleri sayısı

Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk

12

Üniversitenin Girişimci ve Yenilikçi Endeksindeki yeri

13

Üniversitenin dünya, bölgesel ve ulusal akademik başarı sırası

14

Topluma açık gerçekleştirilen faaliyetlerin (eğitimler, çalıştaylar, konferanslar, seminerler, vd.) sayısı

15

Paydaşlardan gelen öneri sayısı