İLAN / PERSONEL ALIM BAŞVURU FORMLARI
Form A-1 Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına çıkılan ilanlara başvuru yapmak için Öğretim Üyesi İlanı Başvuru Formu
Form A-2 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Sınavı kapsamında Üniversitemize yerleşenlerin başvurusu için TUS/DUS Araştırma Görevlisi Başvuru Formu
Form A-3 İdari Personel Atama İşlemleri İdari Personel Atama Başvuru Formu
Form A-4 İdari Personel Atama İşlemleri İdari Personel Nakil Talep Formu
Form A-5 İdari Personel Geçici Görevlendireme İşlemleri İdari Personel Geçici Görevlendireme Formu
Form A-6 657 Sayılı Kanun’un 4/b maddesi kapsamında çıkılan ilanlara başvuru için Sözleşmeli Personel Başvuru Formu
BAŞLAYIŞ / AYRILIŞ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ FORMLAR
Form B-1 Herhangi bir nedenle Üniversitemizden ayrılacak olanların Üniversitemiz ile ilişik kesmek için İlişik Kesme Belgesi
Form B-2
Araştırma Görevlilerinden yurt içi veya yurt dışında eğitim görmek amacıyla görevlendirilmeleri esnasında mecburi hizmet yükümlülüklerine dair alınacak olan kefalet senedi 2547/33.md Kefalet Senedi (Yurt Dışı)
Form B-3
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
Form B-4
2547 Sayılı Kanun’un 33, 35 ve 39 maddeleri ile 1416 Sayılı Kanun gereğince Üniversitemize karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunanların mecburi hizmetlerinin başka bir kuruma devredilmesi (Form B) veya başka bir kurumdan devralınması (Form A) için Mecburi Hizmet Yükümlüleri için Nakil Talep Formu A
Mecburi Hizmet Yükümlüleri için Nakil Talep Formu B
Form B-5
Üniversitemizde göreve başlayanlara personel kimlik kartı verilebilmesi için Personel Kimlik Kartı Formu
Form B-6
Tedavi Yardım Beyannamesi Tedavi Yardım Beyannamesi
Form B-7 Personel mal bilgileri için Mal Bildirim Beyannamesi
Form B-8 Jüri üyeliği görevi bulunan akademik personellere ücret ödenebilmesi için Jüri Üyeliği Ücret Bilgi Formu
Form B-9
İdari Personel Açıktan Atama Başvuruda İstenen Belgeler (KPSS/EKPSS/ŞEHİT ve GAZİ, GAZİ YAKINI/SOSYAL HİZMETLER ve ÇOCUK ESİRGEME ATANANLAR) Başvuruda İstenen Belgeler
Form B-10
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Emeklilik Dilekçesi EYT Emeklilik Dilekçesi
 Form B-11  Emeklilik Banka Talep Dilekçesi  Emeklilik Banka Talep Dilekçesi
PAÜ PERSONEL FORMLARI
Form C-1 Üniversitemizde süreli olarak görev yapan Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlilerinin görev sürelerinin uzatılabilmesi için Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatma Değerlendirme Formları (TUS/DUS/YDUS hariç) 

Araştırma Görevlisi Değerlendirme Formu
Öğretim Görevlisi Değerlendirme Formu

Form C-2 Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Belgesi Yemin Belgesi
Form C-3
Mecburi Hizmet Yükümlülüklerinin devredilmesi amacıyla veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından yapılacak olan kadro taleplerinde Kadro Talep Formu
Form C-4 Kurumlararası Geçici Görevlendirme Formu 1- Geçici Görevlendirme Formu
2- Paü Geçici Görevlendirme Talep Formu
Form C-5
Doçentlik İlgili Makama Talep Dilekçesi Doçentlik İlgili Makama Dilekçesi
Form C-6 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel Bilgi Derleme ve Kimlik Formu Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel Bilgi Derleme ve Kimlik Formu
Form C-7
Dekan Adayı Bilgi Formu Dekan Adayı Bilgi Formu
Form C-8 Kadro Talep Formu -   Birimlerin kadro talepleri için kullanılmak üzere Kadro Talep Formu


ÖĞRETİM ELEMANI İLANLARI SONUCUNDA DÜZENLENECEK OLAN ÖN DEĞERLENDİRME VE NİHAİ DEĞERLENDİRME FORMLARI
Form D-1 Fakülteler / Yüksekokullar için Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Formu
Öğretim Görevlisi Nihai Değerlendirme Formu
Form D-2 Meslek Yüksekokulları için Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Formu
Öğretim Görevlisi Nihai Değerlendirme Formu
Form D-3 Rektörlük için Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Formu
Öğretim Görevlisi Nihai Değerlendirme Formu
Form  D-4 Yabancı Diller Yüksekokulu için Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Formu
Öğretim Görevlisi Nihai Değerlendirme Formu
Form D-5 Meslek Yüksekokulları için Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Formu
Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Formu
Form D-6  Fakülteler/Yüksekokullar için Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Formu
Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Formu
PASAPORT FORMU TALEBİ İÇİN DİLEKÇELER
 
 Form E-1

Hususi (yeşil) Pasaport 

Hususi Pasaport Dilekçe 

 Form E-2  Hizmet (gri) Pasaport   Hizmet Pasaport Dilekçe
 Form E-3  Ayrılan Personel için Hususi (yeşil) Pasaport   Ayrılan Personel için Dilekçe