İLAN / PERSONEL ALIM BAŞVURU FORMLARI
Form 1 Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına çıkılan ilanlara başvuru yapmak için Öğretim Üyesi İlanı Başvuru Formu
Form 2 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına çıkılan ilanlara başvuru yapmak için Öğretim Elemanı İlanı Başvuru Bilgi Formu
Form 3 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Sınavı kapsamında Üniversitemize yerleşenlerin başvurusu için TUS/DUS Araştırma Görevlisi Başvuru Formu
Form 4 İdari Personel Atama İşlemleri İdari Personel Atama Başvuru Formu
Form 5 İdari Personel Atama İşlemleri İdari Personel Nakil Talep Formu
Form 6 İdari Personel Geçici Görevlendireme İşlemleri İdari Personel Geçici Görevlendireme Formu
Form 7 657 Sayılı Kanun’un 4/b maddesi kapsamında çıkılan ilanlara başvuru için Sözleşmeli Personel Başvuru Formu
BAŞLAYIŞ / AYRILIŞ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ FORMLAR
Form 8 Herhangi bir nedenle Üniversitemizden ayrılacak olanların Üniversitemiz ile ilişik kesmek için İlişik Kesme Belgesi
Form 9 Araştırma Görevlilerinden yurt içi veya yurt dışında eğitim görmek amacıyla görevlendirilmeleri esnasında mecburi hizmet yükümlülüklerine dair alınacak olan kefalet senedi 2547/33.md Kefalet Senedi (Yurt Dışı)
Form 10 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
Form 11 2547 Sayılı Kanun’un 33, 35 ve 39 maddeleri ile 1416 Sayılı Kanun gereğince Üniversitemize karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunanların mecburi hizmetlerinin başka bir kuruma devredilmesi (Form B) veya başka bir kurumdan devralınması (Form A) için Mecburi Hizmet Yükümlüleri için Nakil Talep Formu A
Mecburi Hizmet Yükümlüleri için Nakil Talep Formu B
Form 12 Üniversitemizde göreve başlayanlara personel kimlik kartı verilebilmesi için Personel Kimlik Kartı Formu
Form 13 Tedavi Yardım Beyannamesi Tedavi Yardım Beyannamesi
Form 14 Üniversitemize yeni başlayan veya ayrılan personellerin mal bilgileri için Mal Bildirim Beyannamesi
Form 15 Jüri üyeliği görevi bulunan akademik personellere ücret ödenebilmesi için Jüri Üyeliği Ücret Bilgi Formu
Form 16 İdari Personel Açıktan Atama Başvuruda İstenen Belgeler (KPSS/EKPSS/ŞEHİT ve GAZİ, GAZİ YAKINI/SOSYAL HİZMETLER ve ÇOCUK ESİRGEME ATANANLAR) Başvuruda İstenen Belgeler
PAÜ PERSONEL FORMLARI
Form 17 Üniversitemizde süreli olarak görev yapan Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlilerinin görev sürelerinin uzatılabilmesi için Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatma Değerlendirme Formları (TUS/DUS/YDUS hariç) Araştırma Görevlisi Değerlendirme Formu
Öğretim Görevlisi Değerlendirme Formu
ÖĞRETİM ELEMANI İLANLARI SONUCUNDA DÜZENLENECEK OLAN ÖN DEĞERLENDİRME VE NİHAİ DEĞERLENDİRME FORMLARI
Form 18 Fakülteler / Yüksekokullar için Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Formu
Öğretim Görevlisi Nihai Değerlendirme Formu
Form 19 Meslek Yüksekokulları için Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Formu
Öğretim Görevlisi Nihai Değerlendirme Formu
Form 20 Rektörlük için Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Formu
Öğretim Görevlisi Nihai Değerlendirme Formu
Form 21 Yabancı Diller Yüksekokulu için Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Formu
Öğretim Görevlisi Nihai Değerlendirme Formu
Form 22 Meslek Yüksekokulları için Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Formu
Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Formu
Form 23  Fakülteler/Yüksekokullar için Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Formu
Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Formu
Form 24 Mecburi Hizmet Yükümlülüklerinin devredilmesi amacıyla veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından yapılacak olan kadro taleplerinde Kadro Talep Formu
Form 25 Kurumlararası Geçici Görevlendirme Formu Form
Form 26 Doçentlik İlgili Makama Talep Dilekçesi Form
Form 27 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel Bilgi Derleme ve Kimlik Formu Form
Form 28 Dekan Adayı Bilgi Formu Form