Menü

İLAN/PERSONEL ALIM BAŞVURU FORMLARI

Form 1

Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına çıkılan ilanlara başvuru yapmak için

Öğretim Üyesi İlanı Başvuru Formu

Form 2

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına çıkılan ilanlara başvuru yapmak için

Öğretim Elemanı İlanı Başvuru Bilgi Formu

Form 3

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Sınavı kapsamında Üniversitemize yerleşenlerin başvurusu için

TUS/DUS Araştırma Görevlisi Başvuru Formu

Form 4

İdari Personel Atama İşlemleri

İdari Personel Atama Başvuru Formu

Form 5

İdari Personel Atama İşlemleri

İdari Personel Nakil Talep Formu

Form 6

657 Sayılı Kanun’un 4/b maddesi kapsamında çıkılan ilanlara başvuru için

Sözleşmeli Personel Başvuru Formu

BAŞLAYIŞ / AYRILIŞ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ FORMLAR

Form 8

Herhangi bir nedenle Üniversitemizden ayrılacak olanların Üniversitemiz ile ilişik kesmek için

İlişik Kesme Belgesi

Form 9

Araştırma Görevlilerinden yurt içi veya yurt dışında eğitim görmek amacıyla görevlendirilmeleri esnasında mecburi hizmet yükümlülüklerine dair alınacak olan kefalet senedi

2547/33.md Kefalet Senedi (Yurt Dışı)

2547/35.md Kefalet Senedi (Yurt İçi)

Form 10

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Form 11

2547 Sayılı Kanun’un 33, 35 ve 39 maddeleri ile 1416 Sayılı Kanun gereğince Üniversitemize karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunanların mecburi hizmetlerinin başka bir kuruma devredilmesi (Form B) veya başka bir kurumdan devralınması (Form A) için

Mecburi Hizmet Yükümlüleri için Nakil Talep Formu A

Mecburi Hizmet Yükümlüleri için Nakil Talep Formu B

 

 

 

Form 12

Üniversitemizde göreve başlayanlara personel kimlik kartı verilebilmesi için

Personel Kimlik Kartı Formu

Form 13

Tedavi Yardım Beyannamesi

Tedavi Yardım Beyannamesi

Form 14

Üniversitemize yeni başlayan veya ayrılan personellerin mal bilgileri için

Mal Bildirim Beyannamesi

Form 15

Jüri üyeliği görevi bulunan akademik personellere ücret ödenebilmesi için

Jüri Üyeliği Ücret Bilgi Formu

Form 16

İdari Personel Açıktan Atama Başvuruda İstenen Belgeler (KPSS/EKPSS/ŞEHİT ve GAZİ, GAZİ YAKINI/SOSYAL HİZMETLER ve ÇOCUK ESİRGEME ATANANLAR)

Başvuruda İstenen Belgeler 

PAÜ PERSONEL FORMLARI

Form 17

Üniversitemizde süreli olarak görev yapan Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlilerinin görev sürelerinin uzatılabilmesi için Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatma Değerlendirme Formları (TUS/DUS/YDUS hariç)

Araştırma Görevlisi Değerlendirme Formu


Öğretim Görevlisi Değerlendirme Formu

  

 

 

ÖĞRETİM ELEMANI İLANLARI SONUCUNDA DÜZENLENECEK OLAN ÖN DEĞERLENDİRME VE NİHAİ DEĞERLENDİRME FORMLARI

Form 18

Fakülteler/Yüksekokullar için

Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Formu
Öğretim Görevlisi Nihai Değerlendirme Formu

Form 19

Meslek Yüksekokulları için

Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Formu
Öğretim Görevlisi Nihai Değerlendirme Formu

Form 20

Rektörlük için

Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Formu
Öğretim Görevlisi Nihai Değerlendirme Formu

Form 21

Yabancı Diller Yüksekokulu için

Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Formu
Öğretim Görevlisi Nihai Değerlendirme Formu

Form 22

Meslek Yüksekokulları için

Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Formu
Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Formu

Form 23  Fakülteler/Yüksekokullar için Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Formu
Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Formu

Form 24

Mecburi Hizmet Yükümlülüklerinin devredilmesi amacıyla veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından yapılacak olan kadro taleplerinde

Kadro Talep Formu

     
 Form 25 Kurumlararası Geçici Görevlendirme Formu Form
Form 26 Doçentlik İlgili Makama Talep Dilekçesi  Form
Form 27 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel Bilgi Derleme ve Kimlik Formu Form
Form 28  Dekan Adayı Bilgi Formu  Form

 


Fakülteler/

Fakülteler/

Duyurular Tümünü Gör