PASAPORT

İletişim Telefon: 0 (258) 296 22 52

İŞ TÜRÜ

TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ

HUSUSİ (YEŞİL) PASAPORT

 

Yeşil (Hususi) pasaporttan faydalanabilmek için akademik veya idari kadroların 1.,2., ve 3. derecesinde çalışıyor olmak gerekir. Bu kadroda çalışanların şahsen Personel Daire Başkanlığı Akademik Şube Müdürlüğüne başvurulacaktır.

Gerekli Belgeler:

- Dilekçe (Dilekçe Örneği) (dilekçede pasaport alınacak kişilerin (eş ve çocukların T.C. Kimlik numaraları ve doğum tarihleri belirtilecektir)

Emekli olanlar için dilekçe

* Nüfus İl Müdürlüğüne Verilecek Belgeler:

- Başkanlığımızca hazırlanan Pasaport Talep Formu

- Pasaport Talep Ücreti (Garanti veya Halk Bankasına ödenebilir)

- Biometrik 2 adet fotograf ile (ilgili Kurumdan randevu alınarak) başvurulacaktır.

 

HİZMET (GRİ) PASAPORTU

Gri (Hizmet) pasaporttan faydalanabilmek için akademik veya idari kadroların 1.,2., ve 3. derecesi dışında çalışıyor olmak; yurtdışı görevlendirme teklifinin birimince veya Rektörlükçe onaylanarak Personel Daire Başkanlığı Akademik Şube Müdürlüğüne başvurulacaktır.

Gerekli Belgeler:

- Dilekçe (dilekçe örneği için tıklayınız) 

- Görevlendirme Yazıları (Görevlendirmesine ait Birim Yönetim Kurulu Kararı veya Rektörlük Oluru, yolluksuz-yevmiyesiz olarak 1 haftaya kadar olan görevlendirmelerde İzin Formu)

 

* Görev süreleri bittikten sonra hizmet pasaportları Personel Daire Başkanlığına teslim edilir.

 

* Nüfus İl Müdürlüğüne Verilecek Belgeler:

- Pasaport Talep Formu, "Rektörlük Olur Yazısı" veya "Hizmet Pasaportu Verilebilir" yazısı,

- Pasaport Talep Ücreti (Garanti veya Halk Bankasına ödenebilir),

- Biometrik 2 adet fotograf ve eski Pasaport ile (ilgili Kurumdan randevu alınarak) başvurulacaktır.

 

AYRILAN PERSONEL İÇİN PASAPORT İŞLEMLERİ

Üniversitemizde 1., 2., ve 3. derecede akademik veya idari kadroda görev yapmakta iken çeşitli nedenlerle ayrılan personelin hususi (yeşil) pasaporttan faydalanabilmesi için bir dilekçe ile Başkanlığımıza müracaat ederek Kurumumuzda çalıştığına dair Çalışma Belgesi alması gerekmektedir.

Emekli olanlar için dilekçe

 

1-2 gün