Menü

Şube Müdürü:

Metin ÇİL

296 22 56

Personel:

Fatih ANAK

296 23 77

Esma KUTLUAY

296 23 74

Nursel TEKKOYUN

296 22 53

İbrahim ŞINGCA 296 22 73

Personel Şube Müdürlüğü, Üniversitemiz akademik ve idari personelinin aşağıda belirtilen işlemlerini yapmakla görevlendirilmiştir:

  • İzin işlemlerinin yıl sonu raporlaması (yıllık, hastalık, mazaret, doğum öncesi ve sonrası, askerlik, ücretsiz izinler vs)
  • Görevlendirme işlemleri (2547 S.K. 31., 39.,  40/d maddeleri, 6245 S.K. 14. maddesi, 4691 sayılı Kanun 7.maddesi TEKNOKENT)
  • Askerlik işlemleri ile ilgili yeniliklerin takibi, birimlere bildirilmesi ve yeni sisteme geçilmesi

Duyurular Tümünü Gör