Şube Müdürü:

Metin ÇİL

296 22 56

Personel:

Fatih ANAK

296 23 77

Esma KUTLUAY

296 23 74

Nursel TEKKOYUN

296 22 53

Personel Şube Müdürlüğü, Üniversitemiz akademik ve idari personelinin aşağıda belirtilen işlemlerini yapmakla görevlendirilmiştir:

  • İzin işlemlerinin yıl sonu raporlaması (yıllık, hastalık, mazaret, doğum öncesi ve sonrası, askerlik, ücretsiz izinler vs)
  • Görevlendirme işlemleri (2547 S.K. 31., 39.,  40/d maddeleri, 6245 S.K. 14. maddesi, 4691 sayılı Kanun 7.maddesi TEKNOKENT)
  • Askerlik işlemleri ile ilgili yeniliklerin takibi, birimlere bildirilmesi ve yeni sisteme geçilmesi