Kamu Hizmet Standartları

·        Pasaport

·        Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel Alımı

·        Akademik İlan

·        Atama İşlemleri

·        Asgari - Norm Kadro Uygulamaları

·        YÖKSİS

·        Pusula Personel Bilgilerinin Güncellenmesi

·        Derece Değişiklikleri

·        Görev Süresi Uzatımı

·        Görevlendirmeler (35, 38, 40/b)

·        Emeklilik İşlemleri

·        SSK, Bağ-Kur Hizmet Birleştirme İşlemleri

·        Öğrenim Değerlendirmeleri

·       Hizmet Belgesi İşlemleri

 

 

PASAPORT

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin tamamlanma süreci (en geç)

1

HUSUSİ (YEŞİL) PASAPORT

 

Yeşil (Hususi) pasaporttan faydalanabilmek için akademik veya idari kadroların 1.,2., ve 3. derecesinde çalışıyor olmak gerekir. Bu kadroda çalışanların şahsen Personel Daire Başkanlığı Akademik Şube Müdürlüğüne başvurulacaktır.

Gerekli Belgeler:

1- Dilekçe (dilekçe örneği için tıklayınız)

2- Nüfus Cüzdanı arkalı önlü fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası olmayan Nüfus Cüzdanları değiştirilecek)

*Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğüne başvuru sırasında

1- Başkanlığımızdan alınacak olan Pasaport Talep Formu

2- Pasaport Talep Ücreti (Garanti veya Halk Bankasına ödenebilir, kişi başı 108 TL)

3- Biometrik 2 adet fotoğraf ile (ilgili Kurumdan randevu alınarak) başvurulacaktır. 

* Randevu Alma İşleminin Pasaport Talep Formu Başkanlığımızdan alındıktan sonra yapılması rica olunur.

1-2 gün

2

HİZMET (GRİ) PASAPORTU

Gri (Hizmet) pasaporttan faydalanabilmek için akademik veya idari kadroların 1.,2., ve 3. derecesi dışında çalışıyor olmak; yurtdışı görevlendirme teklifinin birimince veya Rektörlükçe onaylanarak Personel Daire Başkanlığı Akademik Şube Müdürlüğüne başvurulacaktır.

Gerekli Belgeler:

1- Dilekçe (dilekçe örneği için tıklayınız)

2- Nüfus Cüzdanı arkalı önlü fotokopisi (T.C.Kimlik Numarası belirtilmiş olacak./T.C. Kimlik Numarası olmayan Nüfus Cüzdanları değiştirilecek)

3- Görevlendirme Yazıları (Görevlendirmesine ait Birim Yönetim Kurulu Kararı veya Rektörlük Oluru, yolluksuz-yevmiyesiz olarak 1 haftaya kadar olan görevlendirmelerde İzin Formu)

* Görev süreleri bittikten sonra hizmet pasaportları Personel Daire Başkanlığına teslim edilir.

* Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğüne başvuru sırasında

1- Başkanlığımızdan alınacak olan Pasaport Talep Formu, "Rektörlük Olur Yazısı" veya "Hizmet Pasaportu Verilebilir" yazısı,

2- Pasaport Talep Ücreti (Garanti veya Halk Bankasına ödenebilir),

3- Biometrik 2 adet fotoğraf ve eski Pasaport ile

(ilgili Kurumdan randevu alınarak) başvurulacaktır.

* Randevu Alma İşleminin başvuru belgelerinin Başkanlığımızdan alındıktan sonra yapılması rica olunur.

 

 

3 gün

3

AYRILAN PERSONEL İÇİN PASAPORT İŞLEMLERİ

Üniversitemizde 1., 2., ve 3. Derecede akademik veya idari kadroda görev yapmakta iken çeşitli nedenlerle ayrılan personelin hususi (yeşil) pasaporttan faydalanabilmesi için bir dilekçe ile Başkanlığımıza müracaat ederek Kurumumuzda çalıştığına dair Çalışma Belgesi alması gerekmektedir.

1-2 gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”

İlk Müracaat Yeri

Personel Daire Başkanlığı
Akademik Personel Şubesi

İkinci Müracaat Yeri

Personel Daire Başkanlığı
Akademik Personel

İsim

Naci Tercan

İsim

Nevzat ADAK

Unvan

Memur

Unvan

Şube Müdürü

Telefon

296 22 63

Telefon

2227

e-posta

ntercan@pau.edu.tr

e-posta

nevzat@pau.edu.tr

 

YABANCI UYRUKLU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin tamamlanma süreci (en geç)

4

YABANCI UYRUKLU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 34. maddesi ile 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 16. maddesi ve "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı ÇalıştırılmasıEsaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı" gereğince Yabancı uyruklu sözleşmeli personel olarak Üniversitemizde çalışmak isteyen kişi alanı ile ilgili birime dilekçe ile başvuru yapar. Kabul edilen başvuru birim Yönetim Kurulu’nda görüşülerek verilebilecek Brüt ücret (eşdeğer pozisyondaki kadrolu öğretim elemanının ücretini geçmeyecek şekilde) belirlenir ve ilgilinin talebi birim tarafından aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığına iletilir. Talep, Üniversitemiz Yabancı Uyruklu Komisyonu tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra Üniversite Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulundan çıkan olumlu karar ile birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklif edilir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu Kararı Üniversitemize bildirilir. Kararın olumlu olmasına müteakip YÖK tarafından belirlenen çalışma belgesi ücret harcı ilgili tarafından bankaya yatırılır ve dekontlar Personel Daire Başkanlığına teslim edilir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ön mali kontrol yaptırıldıktan sonra Üniversitemiz ile ilgili arasında Tip Sözleşme imzalanır ve göreve başlaması için ilgili birime bilgi verilir. Birim, ilgili kişiyi göreve başlatır ve Personel Daire Başkanlığına bildirir. Personel Daire Başkanlığı tarafından Personel Bilgi Sisteminde kişi kaydı oluşturulduktan sonra kimlik kartı basılır ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığından Pusula Bilgi Sistemine erişim için kullanıcı adı ve şifre edinilir. Kişi göreve başladıktan sonra ilgili dekontlar YÖK’e gönderilir. YÖK tarafından ilgili kişinin çalışma izin kartı gönderilir ve kişiye teslim edilir.

Gerekli Belgeler

1. Dilekçe

2. Özgeçmiş

3. Diplomalar

4. Pasaport fotokopisi

5. Yabancı Uyruklu Ücret Formu

6. Açık Kimlik Formu (İlk defa çalışacaklar için)

7. 2 adet fotoğraf (İlk defa çalışacaklar için)

8. Yabancı dil eğitimi verecekler için uluslararası kabul gören sertifika (İlk defa çalışacaklar için)

9. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu (İlk defa çalışacaklar için)

10. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Formu-1 (İlk defa çalışacaklar için)

11. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Formu-2 (İlk defa çalışacaklar için)

12. Önceki akademik tecrübesi, bilimsel kitap, makale ve çalışmalarını kapsayan yayınları (İlk defa çalışacaklar için)

13.  Vize Talep Formu (İlk defa çalışacaklar için)

14. Akademik Değerlendirme Belgesi (Öğretim Üyeleri için)

Not: Sözleşme yenilenecekse sözleşme süresinin bitimine 2 ay kala aynı işlem tekrarlanır.

1-3 ay

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”

İlk Müracaat Yeri

Personel Daire Başkanlığı
Akademik Personel Şubesi

İkinci Müracaat Yeri


İsim

Naci Tercan

İsim

Nevzat ADAK

Unvan

Memur

Unvan

Şube Müdürü

Telefon

296 22 63

Telefon

296 22 27

e-posta

ntercan@pau.edu.tr

e-posta

nevzat@pau.edu.tr

 

AKADEMİK İLAN