Kamu Hizmet Standartları

AKADEMİK PERSONEL KADRO - ATAMA – GÖREV SÜRESİ İŞLEMLERİ

 

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin tamamlanma süreci (en geç)

1

PASAPORT

 

HUSUSİ (YEŞİL) PASAPORT

 

Yeşil (Hususi) pasaporttan faydalanabilmek için akademik veya idari kadroların 1.,2., ve 3. derecesinde çalışıyor olmak gerekir. Bu kadroda çalışanların şahsen Personel Daire Başkanlığı Akademik Şube Müdürlüğüne başvurulacaktır.

Gerekli Belgeler:

1- Dilekçe (dilekçe örneği için tıklayınız) 

 

*Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğüne başvuru sırasında

1- Başkanlığımızdan alınacak olan Pasaport Talep Formu

2- Pasaport Talep Ücreti (Garanti veya Halk Bankasına ödenebilir.)

3- Biyometrik 1 adet fotoğraf ile (ilgili Kurumdan randevu alınarak) başvurulacaktır. 

* Randevu Alma İşleminin Pasaport Talep Formu Başkanlığımızdan alındıktan sonra yapılması rica olunur.

 

 

 

 

 

 

1-2 GÜN

 

HİZMET (GRİ) PASAPORTU

Gri (Hizmet) pasaporttan faydalanabilmek için akademik veya idari kadroların 1.,2., ve 3. derecesi dışında çalışıyor olmak; yurtdışı görevlendirme teklifinin birimince veya Rektörlükçe onaylanarak Personel Daire Başkanlığı Akademik Şube Müdürlüğüne başvurulacaktır.

Gerekli Belgeler:

1- Dilekçe (dilekçe örneği için tıklayınız)

2- Görevlendirme Yazıları

(* 1 haftadan fazla olan görevlendirmeye ait Birim Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük Oluru,

* 1 haftaya kadar olan yolluksuz-yevmiyesiz olan görevlendirmelerde Birim Yönetim Kurulu Kararı ve İzin Formu)

 

* Görev süreleri bittikten sonra hizmet pasaportları Personel Daire Başkanlığına teslim edilir.

 

* Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğüne başvuru sırasında

1- Başkanlığımızdan alınacak olan Pasaport Talep Formu, "Rektörlük Olur Yazısı" veya "Hizmet Pasaportu Verilebilir" yazısı,

2- Pasaport Talep Ücreti (Garanti veya Halk Bankasına ödenebilir),

3- Biyometrik 1 adet fotoğraf ve eski Pasaport ile

(ilgili Kurumdan randevu alınarak) başvurulacaktır.

* Randevu Alma İşleminin başvuru belgelerinin Başkanlığımızdan alındıktan sonra yapılması rica olunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 GÜN

 

AYRILAN PERSONEL İÇİN PASAPORT İŞLEMLERİ

Üniversitemizde 1., 2., ve 3. Derecede akademik veya idari kadroda görev yapmakta iken çeşitli nedenlerle ayrılan personelin hususi (yeşil) pasaporttan faydalanabilmesi için bir dilekçe ile Başkanlığımıza müracaat ederek Kurumumuzda çalıştığına dair Çalışma Belgesi alması gerekmektedir.

 

 

1-2 GÜN

MÜRACAAT YERİ

Adı Soyadı

Dilek ÖZCAN

Sümeyye AKKUŞ

Unvan

Şef

Şube Müdürü

Adres

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü

Telefon

0258 296 22 52

0258 296 22 27

E-Posta

dozcan@pau.edu.tr 

sakkus@pau.edu.tr

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin tamamlanma süreci (en geç)

2

YABANCI UYRUKLU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 34. maddesi ile 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 16. maddesi ve "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı ÇalıştırılmasıEsaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı" gereğince Yabancı uyruklu sözleşmeli personel olarak Üniversitemizde çalışmak isteyen kişi alanı ile ilgili birime dilekçe ile başvuru yapar. Kabul edilen başvuru birim Yönetim Kurulu’nda görüşülerek verilebilecek Brüt ücret (eşdeğer pozisyondaki kadrolu öğretim elemanının ücretini geçmeyecek şekilde) belirlenir ve ilgilinin talebi birim tarafından aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığına iletilir. Talep, Üniversitemiz Yabancı Uyruklu Komisyonu tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra Üniversite Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulundan çıkan olumlu karar ile birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklif edilir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu Kararı Üniversitemize bildirilir. Kararın olumlu olmasına müteakip YÖK tarafından belirlenen çalışma belgesi ücret harcı ilgili tarafından bankaya yatırılır ve dekontlar Personel Daire Başkanlığına teslim edilir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ön mali kontrol yaptırıldıktan sonra Üniversitemiz ile ilgili arasında Tip Sözleşme imzalanır ve göreve başlaması için ilgili birime bilgi verilir. Birim, ilgili kişiyi göreve başlatır ve Personel Daire Başkanlığına bildirir. Personel Daire Başkanlığı tarafından Personel Bilgi Sisteminde kişi kaydı oluşturulduktan sonra kimlik kartı basılır ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığından Pusula Bilgi Sistemine erişim için kullanıcı adı ve şifre edinilir. Kişi göreve başladıktan sonra ilgili dekontlar YÖK’e gönderilir. YÖK tarafından ilgili kişinin çalışma izin kartı gönderilir ve kişiye teslim edilir.

Gerekli Belgeler

1. Dilekçe

2. Özgeçmiş

3. Diplomalar

4. Pasaport fotokopisi

5. Yabancı Uyruklu Ücret Formu

6. Açık Kimlik Formu (İlk defa çalışacaklar için)

7. 2 adet fotoğraf (İlk defa çalışacaklar için)

8. Yabancı dil eğitimi verecekler için uluslararası kabul gören sertifika (İlk defa çalışacaklar için)

9. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu (İlk defa çalışacaklar için)

10. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Formu-1 (İlk defa çalışacaklar için)

11. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Formu-2 (İlk defa çalışacaklar için)

12. Önceki akademik tecrübesi, bilimsel kitap, makale ve çalışmalarını kapsayan yayınları (İlk defa çalışacaklar için)

13.  Vize Talep Formu (İlk defa çalışacaklar için)

14. Akademik Değerlendirme Belgesi (Öğretim Üyeleri için)

Not: Sözleşme yenilenecekse sözleşme süresinin bitimine 2 ay kala aynı işlem tekrarlanır.

1-3 ay

MÜRACAAT YERİ

Adı Soyadı

Dilek ÖZCAN

Sümeyye AKKUŞ

Unvan

Şef             

Şube Müdürü

Adres

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü

Telefon

 0258 296 22 52

0258 296 22 27

E-Posta

dozcan@pau.edu.tr

sakkus@pau.edu.tr

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin tamamlanma süreci (en geç)

3

AKADEMİK PERSONEL İLAN

 

Öğretim Elemanı

Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi

Öğretim Elemanları için (öğretim görevlisi, araştırma görevlisi) Açıktan, Naklen ve Yeniden atamalarda Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik koşulları geçerlidir.

 

İstenen Belgeler:

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

1.  Öğretim Elemanı Başvuru Formu (http:/pau.edu.tr/personel)

2.  ALES Belgesi

3. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavı sonuç belgesinin çıktısı.) (Meslek Yüksekokulu kadrolarında zorunlu değildir.)

4.  Özgeçmiş

5.  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6.  Fotoğraf (1 adet)

7. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (İlana göre lisans ve/veya tezli yüksek lisans mezuniyet belgesi.) (1), (2), (3)

8.  Transkript (Aslı veya aslı gibidir onaylı veya noter onaylı)

9.  Askerlik Belgesi (1)

10. Lisansüstü öğrenci belgesi.(1), (3) (İlana göre tezli yüksek lisans ve/veya doktora öğrenci belgesi)

11. Tecrübe Belgeleri. (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK dökümü, Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)

12.  Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

AÇIKLAMALAR

(1) Askerlik belgesi, diplomalar ve öğrenci belgeleri başvuru sırasında “E-Devlet” çıktısı kabul edilmektedir.

(2) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge.

(3) İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya noter onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.

 

1-    Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2-    Atanmaya hak kazanan adayın Görev Aylığı derece ve kademesine göre Derece Değişikliği yapma hakkı Kurumumuza aittir.

3- Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100’lük sisteme göre mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100’lük sisteme göre eşdeğerliği yönetmelik uyarınca yapılacaktır.

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1.    Öğretim Elemanı Başvuru Formu (http:/pau.edu.tr/personel)

2.    ALES Belgesi

3.    Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavı sonuç belgesinin çıktısı.)

4.    Özgeçmiş

5.    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6.    Fotoğraf (1 adet)

7.    Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (İlana göre lisans ve/veya tezli yüksek lisans mezuniyet belgesi.) (1), (2), (3)

8.    Transkript (Aslı veya aslı gibidir onaylı veya noter onaylı)

9.    Askerlik Belgesi (1)

10.              Lisansüstü öğrenci belgesi.(1), (3) (İlana göre tezli yüksek lisans ve/veya doktora öğrenci belgesi)

11.              Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

AÇIKLAMALAR

(1) Askerlik belgesi, diplomalar ve öğrenci belgeleri başvuru sırasında “E-Devlet” çıktısı kabul edilmektedir.

(2) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge.

(3) İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya noter onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.

1-   Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2-   Atanmaya hak kazanan adayın Görev Aylığı derece ve kademesine göre Derece Değişikliği yapma hakkı Kurumumuza aittir.

3-   Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100’lük sisteme göre mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100’lük sisteme göre eşdeğerliği yönetmelik uyarınca yapılacaktır.

4-   06.02.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016- 2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınamamaktadır.

Ön Değerlendirme ve Değerlendirme Sonuçları ilanda belirtilen tarihlerde Personel Daire Başkanlığı internet sitesinde ilan edilir.

Atanmaya hak kazanan adaylar, ilgili birimlere atama işlemlerinin başlatılması için başvuruda bulunur ve birimler tarafından atama teklifi Rektörlüğe iletilir. Atama yapılarak tebligat için ilgili birime gönderilir. İlgili birim kişiyi göreve başlatır ve Personel Daire Başkanlığına bildirir. Personel Daire Başkanlığı tarafından Pusula Bilgi Sistemine kayıt yapılır ve kimlik kartı basılır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kişi e-posta kaydıoluşturulur ve ilgili Başkanlıktan bilgi alınabilir.

Başvuru Süresi: 15 gün

Ön Değerlendirme Açıklama:

5-10 gün

Değerlendirme Sonucu Açıklama:

5-10 gün

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Süresi: 1-2 ay

Atama Süresi:

5-10 gün

 

Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi

 

Öğretim Üyeleri için (profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi) ilan ve atama işlemleri 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre ilanla yapılmaktadır.

-         Profesör ve Doçent başvuru işlemleri Personel Daire Başkanlığı,

-         Doktor Öğretim üyesi başvuru işlemleri ilgili Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.

Üniversitemizce çıkılan ilanlarda öğretim üyesi kadrolarına (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) başvurmak isteyenlerin öncelikle Üniversitemiz Akademik Değerlendirme yönergesi uyarınca Akademik Değerlendirme Kuruluna (http://www.pau.edu.tr/adk/tr başvurmaları gerekmektedir.

 

İstenen belgeler:

 

Profesör

1. Öğretim Üyesi Başvuru Formu

2. Askerlik Belgesi

3. 1 adet dosya ve 6 adet akademik çalışmaları içerir CD/USB (Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, bilimsel yayınları, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları) *Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

Doçent

1. Öğretim Üyesi Başvuru Formu

2. Askerlik Belgesi

3. 1 (dört) adet dosya, 4 adet akademik çalışmaları içerir CD/USB (Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları)

Doktor Öğretim Üyesi

1. Öğretim Üyesi Başvuru Formu

2. Askerlik Belgesi

3. 1 (dört) adet dosya, 4 adet akademik çalışmaları içerir CD/USB (Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, diploma suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları)

Başvuru Süresi: 15 gün

Jürilere Dosya Gönderimi:

5-7 gün

Jüriler tarafından değerlendirme

Profesör: 2 ay

Doçent: 1 ay

 

MÜRACAAT YERİ

Adı Soyadı

Sabri Can DEKİŞ

Sümeyye AKKUŞ

Unvan

Memur

Şube Müdürü

Adres

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü

Telefon

0258 296 22 61

0258 296 22 27

E-Posta

scdekis@pau.edu.tr

sakkus@pau.edu.tr

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin tamamlanma süreci (en geç)

4

AKADEMİK ATAMA İŞLEMLERİ

 

Öğretim Elemanı

-Öğretim Üyesi (Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi)

2547 Sayılı Kanun’un 23, 24 ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği gereğince ilan yoluyla yapılmaktadır.

-Öğretim Görevlisi

2547 Sayılı Kanun’un 31. Maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince ilan yoluyla yapılmaktadır.

-Araştırma Görevlisi

2547 Sayılı Kanun’un 33. maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince ilan yoluyla (TUS, DUS, YDUS hariç) yapılmaktadır.

§  ÖYP

§  TUS, DUS, YDUS

§  50/D

Güvenlik Araştırması ve Arşiv Araştırması Süresi: 1-2 ay

Atama Süresi:

5-10 gün

 

 

Naklen Kurumumuzdan Ayrılan

Kurumumuzdan naklen ayrılmak isteyen personelin gitmek istediği ilgili kurumdan gelen muvafakat yazısı (nakil talep yazısı) Personel Daire Başkanlığı'nca değerlendirir. Muvafakati istenen personelin görev yaptığı biriminin görüşü alınır. Birimince uygun görülmesi halinde istenilen (hizmet belgesi ve sicil raporları vb.) ekler hazırlanarak muvafakati verilmek üzere Rektörlük Makamına sunulur. Muvafakat yazısı ilgili kuruma gönderilir. İlgili kurum kişinin atamasını yapar ve atandığını gösteren belgeyi (Atama Onayı) Kurumumuza gönderir. Atama onayı ilişiği kesilmek üzere kişinin görev yaptığı birime gönderilir. İlgili birim personele tebliğ ederek ilişiğini keser; Personel Dairesi'ne görevden ayrılış tarihini bildiren yazı ekinde (Maaş Nakil Belgesi, İşten Ayrılış Bildirgesi ve Kuruma ait kimlik) belgelerini Personel Dairesi'ne bildirilir.

Naklen ayrılması uygun görülmeyen personel hakkında nakil gitmek istediği kuruma bilgi verilir.

 

 

 

Naklen Kurumumuza Atanan

Üniversitemizce çıkılan ilanlarda akademik kadrolara başvuran ve atanmaya hak kazanan personelin halen çalışmakta olduğu kurumundan muvafakati istenir. Muvafakati verilen personelin durumu değerlendirilerek atanmak üzere Rektörlük Makamına sunulur ve ataması yapılır. Atama Onayı kişinin halen çalışmakta olduğu ilgili Kuruma ilişiğini kesmek üzere gönderilir. İlgili kişi kurumundan aldığı Maaş Nakil Belgesi ile birlikte atanmış olduğu birime başvuru yapar ve göreve başlar. Birim, kişinin göreve başlayışını Personel Daire Başkanlığına bildirir.

 

 

Unvan Değişikliği

 

- Akademik personel öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarının unvan değişiklikleri ilan yoluyla gerçekleşmektedir.

 

 

Kurum içi Yer Değişikliği

-İlan yoluyla kadrosu ile birlikte,

-2547 sayılı Kanun'un 13/b-4 maddesi gereğince görevlendirme yoluyla yapılmaktadır.

Atanmaya hak kazanan adayların Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapıldıktan sonra (kurum içi atamalarda eşdeğer yapılır) ataması yapılarak tebligat için ilgili birime gönderilir. İlgili birim kişiyi göreve başlatır ve Personel Daire Başkanlığına bildirir. Personel Daire Başkanlığı tarafından Pusula Bilgi Sistemine kayıt yapılır ve kimlik kartı basılır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kişi maili oluşturulur ve ilgili Başkanlıktan bilgi alınabilir.

 

MÜRACAAT YERİ

Adı Soyadı

Sabri Can DEKİŞ

Sümeyye AKKUŞ

Unvan

Memur

Şube Müdürü

Adres

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü

Telefon

0258 296 22 61

0258 296 22 27

E-Posta

scdekis@pau.edu.tr

sakkus@pau.edu.tr

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin tamamlanma süreci (en geç)

5

YÖKSİS

 

Yükseköğretim Bilgi Sistemi

Üniversitemizde göreve başlayan veya ayrılan akademik personel YÖKSİS’e işlenir.

Üniversitemize yeni başlayan akademik personelin veri girişi yapıldıktan sonra pau.edu.tr uzantılı mail adresine şifre gönderilerek YÖKSİS’e girişi sağlanır. Şifre güncelleme işlemleri yine başkanlığımız tarafından yapılmaktadır.

Üniversitemize görevlendirme ile gelen personel YÖKSİS işlemleri kadrosunun bulunduğu üniversite tarafından yapılmaktadır.

 

MÜRACAAT YERİ

Adı Soyadı

Sabri Can DEKİŞ

Sümeyye AKKUŞ

Unvan

Memur

Şube Müdürü

Adres

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü

Telefon

0258 296 22 61

0258 296 22 27

E-Posta

scdekis@pau.edu.tr

sakkus@pau.edu.tr

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin tamamlanma süreci (en geç)

6

DERECE DEĞİŞİKLİĞİ

 

Yükseköğretim Bilgi Sistemi

Birimlerde personelin durumuna uygun boş kadro varsa belirli zaman aralıklarında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına derece değişikliği talebinde bulunulur ve uygun görüldüğü takdirde Rektörlük onayı ile derece değişikliği yapılır.
Eğer durumuna uygun boş kadro yok ise Mayıs ayında planlama yapılır ve Devlet Personel Başkanlığı'na talep bildirilir. Kasım-Aralık ayında Resmi Gazetede yayımlanır. Mali yıl içindeki derece değişikliği Ocak ayı içinde onaylanır.

 

 

 

1-3 ay

MÜRACAAT YERİ

Adı Soyadı

Sabri Can DEKİŞ

Sümeyye AKKUŞ

Unvan

Memur

Şube Müdürü

Adres

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü

Telefon

0258 296 22 61

0258 296 22 27

E-Posta

scdekis@pau.edu.tr

sakkus@pau.edu.tr

7

AKADEMİK PERSONEL GÖREV SÜRESİ UZATIM İŞLEMLERİ

 

1-Doktor Öğretim Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi, görev yaptığı birime görev süresinin uzatılmasına ilişkin dilekçe ve yayın dosyası verir. İlgili birim tarafından görev süresi uzatılacak personel için belirlenen üç jüri üyesine dosyalar gönderilir ve değerlendirme sonrasında jüri raporları, jüri üyeleri tarafından ilgili birime gönderilir. Jüri raporları doğrultusunda görev süresi uzatılacak akademik personelin durumu Birim Yönetim Kurulunda görüşülür. Birim, görev süresi uzatma talebini aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte görev süresinin bitmesine en az 1 (bir) ay kala Personel Daire Başkanlığı’na iletir. Personel Daire Başkanlığı tarafından görev süresi uzatma talepleri Rektörlük Makamına onaya sunulur. Rektörlük Makamının onayı doğrultusunda görev süresi uzatılan personelin bilgisi ilgili Birime (Dekanlık/Müdürlük vb.) iletilir ve Personel Bilgi Sistemine işlenir.

Gerekli Evraklar

1-Dilekçe

2-Birim Yönetim Kurulu Kararı

3-3 adet jüri raporu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-3 ay

 

2-Öğretim Görevlisi

Öğretim Görevlisi, görev yaptığı birime görev süresinin uzatılmasına ilişkin dilekçe verir. İlgili birim, görev süresi uzatılacak akademik personelin talebini aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte görev süresinin bitmesine en az 1 (bir) ay kala Personel Daire