- Pamukkale Üniversitesinin tüm birimlerinde kalite güvence sisteminin uygulanması ve sürdürülmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, Personel Daire Başkanlığımızda düzenlenen 08.11.2023 tarihli toplantıda “KALİTE GÜVENCESİ POLİTİKASI“ değerlendirilmiş, bu çalışmaların haftada bir kez yapılması kararı alınmıştır. Eğitime katılanların listesi için tıklayınız.

        - 10.11.2023 tarihinde saat 11.00'de Sicil Disiplin ve Eğitim Şube Müdürlüğü ile ilgili yapılan toplantı gündem maddeleri görüşülmüştür.

        - 10.11.2023 tarihinde saat 13.30'da Görevlendirme Sağlık İzin Şube Müdürlüğü ile ilgili yapılan toplantı gündem maddeleri görüşülmüştür.

        - 14.11.2023 tarihinde saat 11.00'de İdari Birim Şube Müdürlüğü ile ilgili yapılan toplantı gündem maddeleri görüşülmüştür.

        - 21.11.2023 tarihinde saat 13:30'da Kalite Yönetim Sistemi Hakkında YÖKAK ile Yapılan Görüşmenin Personel Daire Başkanlığı Personeli ile Değerlendirilme Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Eğitime katılanların listesi için tıklayınız.

        - 01.12.2023 tarihinde saat 13:30'da Kalite Yönetim Sistemi Hakkında Personel Daire Başkanlığı Personeli ile Değerlendirilme Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Eğitime katılanların listesi için tıklayınız.

         - 05.12.2023 tarihinde saat 15:00'da Kalite Yönetim Sistemi Hakkında Personel Daire Başkanlığı Personeli ile genel çalışmalar hakkında değerlendirilme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Eğitime katılanların listesi için tıklayınız.