Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikaları ile ilgili önerilerde bulunmak, birimler arasında koordinasyonu sağlamak, mevzuatla ilgili bilgilendirmeler yapmak, verimli, düzenli, uyumlu ve memnuniyeti yüksek hizmet sunabilmektir.