Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı 2547 Sayılı Kanunun Yönetim Örgütleri başlıklı 51. maddesine göre kurulan idari bir teşkilattır.

Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikaları ile ilgili önerilerde bulunmak, birimler arasında koordinasyonu sağlamak, mevzuatla ilgili bilgilendirmel ve yol oğru, verimli, düzenli, uyumlu ve memnuniyeti yüksek hizmet sunabilmektir.