Şube Müdürü:

Sümeyye AKKUŞ

296 2227

Personel:

Dilek ÖZCAN
(Pasaport, İlgili Makama Belgesi, Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel, 38 ve 40/b md., Kurumlararası Geçici Görevlendirme)

296 2252

Sabri Can DEKİŞ
(Kadro, İlan, Atama, YÖKSİS)

296 2261

Uğur AKINSU
(Görev Süresi Uzatma, 35. md Görevlendirme, Sağlık Bakanlığı TUS/ DUS/YDUS, Sağlık Bakanlığı Uzmanlık)

296 2267

Gönül AYAN
(İdari Ek Görevlendirmeler, 13/b-4 Görevlendirmeler)

296 2263


 

Efe NİŞANCI 
(Görev Süresi Uzatma, Sağlık Bakanlığı TUS/DUS Uzmanlık)

 296 2214
 

Esra GÜLSEVER
(Hukuk-Mahkeme Bilgi Yazıları)

 296 2262

 

Akademik Personel Şube Müdürlüğü akademik personelle ilgili aşağıdaki işlemleri yürütmekle sorumludur.

 • Kadro yönetimi (Tahsis, aktarma, kullanım izni, derece değişikliği)
 • Akademik ilan
 • Öğretim Üyesi (Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi)
 • Öğretim Elemanı (Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi)
 • Atanma işlemleri
 • Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi
 • Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi
 • TUS, DUS, YDUS ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Araştırma Görevlilerinin İşlemleri
 • Naklen-Açıktan atama göreve başlayış ve ayrılış işlemleri
 • Tıpta uzmanlık eğitimi, yan dal eğitimi yapan ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Araştırma Görevlilerinin İşlemleri
 • Yabancı uyruklu öğretim elemanları ile ilgili işlemler
 • Lisansüstü eğitim yapan Arş. Gör. İşlemleri (33, 35, 50/d, ÖYP)
 • 2547 sayılı Kanunun 31, 32, 33/a, 33/e maddeleri uyarınca görev süresi uzatmaları 
 • Mecburi hizmet işlemleri (1416 S.K. 33/35 Md. PAÜ ve diğer üniversiteler)
 • Görevlendirme işlemleri (13/b-4, 35, 33, 38, 40/b, DOSAP)
 • Pasaport işlemleri (Hizmet (Gri), Hususi (Yeşil))
 • Her üç ayda bir atanan-ayrılan verilerinin e-bütçe'ye girilmesi,
 • YÖKSİS, Kamu E-Uygulama Kadro veri girişleri
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının akademik takvimi paralelinde, yıllık çalışma takviminin hazırlanması