Şube Müdürü:

Nevzat ADAK

296 2227

Personel:

Naci TERCAN
(Pasaport, İlgili Makama Belgesi, ÜAK Doçentlik Sınavları, Sağlık Bakanlığı Uzmanlık Belgelerinin Gönderilmesi)

296 2263

Esra GÜLSEVER
(Kadro, İlan, Derece Değişikliği İşlemleri, YÖKSİS)

296 2262

Dilek ÖZCAN
(Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi,  Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi 
ilanla atamalar, göreve başlama ve ayrılma işlemleri), HİTAP

296 2252

Sabri Can DEKİŞ
(TUS, DUS, YDUS, göreve başlama ve ayrılma işlemleri
), OHAL dönüş işlemleri)

296 2261
  Furkan ARAÇ
(Meslek Yüksekokulu Görev süresi uzatmaları, 35. md atamalar)

296 2214
 

Gamze ÖZDEMİR
(Görev Süresi Uzatma, Sağlık Bakanlığı adına atanan TUS araştırma görevlisi işlemleri, YLS)

296 2267


Sümeyye AKKUŞ
(38. md, 40/b md görevlendirme, Akademik idari ek görevlendirmeler)

296 22 54

 

Akademik Personel Şube Müdürlüğü akademik personelle ilgili aşağıdaki işlemleri yürütmekten sorumludur.

 

 • Kadro yönetimi (Tahsis, aktarma, kullanım izni, derece değişikliği)
 • Akademik ilan
 • Öğretim Üyesi (Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi)
 • Öğretim Elemanı (Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi)
 • Atanma işlemleri
 • Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi
 • Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi
 • TUS, DUS, YDUS ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Araştırma Görevlilerinin İşlemleri
 • Naklen-Açıktan atama göreve başlayış ve ayrılış işlemleri
 • Tıpta uzmanlık eğitimi, yandal eğitimi yapan ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Araştırma Görevlilerinin İşlemleri
 • Yabancı uyruklu öğretim elemanları ile ilgili işlemler
 • Lisansüstü eğitim yapan Arş.Gör. İşlemleri (33, 35, 50/d, ÖYP)
 • 2547 sayılı Kanunun 31, 32, 33/a, 33/e maddeleri uyarınca görev süresi uzatmaları (Form 18)
 • Mecburi hizmet işlemleri (1416 S.K. 33/35 Md. PAÜ ve diğer üniversiteler)
 • Görevlendirme işlemleri (13/b-4, 35, 33)
 • Pasaport işlemleri (Hizmet (Gri), Hususi (Yeşil))
 • Bilgi ve izleme formlarının hazırlanıp ilgili kurumlara gönderilmesi
 • Her yıl Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan akademik takvim doğrultusunda aylık olarak, ay sonu itibariyle atanan-ayrılan değişiklik formlarını Y.Ö.K. Başkanlığına bildirmek
 • Her üç ayda bir atanan-ayrılan değişiklik formlarını Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirmek,
 • Her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında İnternet (BUMKO) ağı üzerinden Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne bildirmek,
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının akademik takvimi paralelinde, yıllık çalışma takviminin hazırlanması