Menü

KURULUŞ

Personel Daire Başkanlığı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Yönetim Örgütleri başlıklı 51. maddesine göre kurulan bir idari teşkilattır.

 

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (124 sayılı KHK)'nin 29. maddesine göre Personel Daire Başkanlığı'nın görevleri şunlardır.

  1. Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,
  2. Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,
  3. İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,
  4. Verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ

  • Akademik Personel Şube Müdürlüğü
  • İdari Personel Şube Müdürlüğü
  • Terfi - Emeklilik Şube Müdürlüğü
  • Görevlendirme-Sağlık-İzin Şube Müdürlüğü
  • Sicil - Disiplin Ve Eğitim Şube Müdürlüğü

 

MİSYONUMUZ

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı 2547 Sayılı Kanunun Yönetim Örgütleri başlıklı 51. maddesine göre kurulan idari bir teşkilattır.

Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikaları ile ilgili önerilerde bulunmak, birimler arasında koordinasyonu sağlamak, mevzuatla ilgili bilgilendirmel ve yol oğru, verimli, düzenli, uyumlu ve memnuniyeti yüksek hizmet sunabilmektir.

 

VİZYONUMUZ

Başkanlığımızın vizyonu "ÖNCE İNSAN" odaklı, eşitlik ve tarafsızlık anlayışını benimseyen, günümüz teknolojisiyle desteklenmiş, hızlı, kaliteli ve güler yüzlü hizmet sunmaktır.  

Duyurular Tümünü Gör