GÜNCEL DUYURULAR
  • Görüntülenecek güncel bilgi yoktur

ETKİNLİKLER

GÜNCEL ETKİNLİKLER
  • Görüntülenecek güncel bilgi yoktur

Haberler

Misyon;

      Obezite hastalığı ile ilgili bilinç ve eğitim düzeyini arttırmak, koruyucu ve önleyici önlemlerin alınmasını sağlamak, obezite ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak ve yayınlamak, mevcut çağdaş tedavi yöntemlerini uygulamak, geliştirmek, yaygınlaştırmak ve eğitimini vermektir.

Vizyon;

     Obezite konusunda bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak, yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek ve katkıda bulunmak.Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunmak.Araştırma görevlilerinin eğitimine katılmak.Merkez faaliyetleri ile ilgili kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları düzenlemek.Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.Obezite konusunda ulusal veya uluslararası toplantı, konferans ve sempozyumlar düzenlemek.Merkezin faaliyetleri ile ilgili dergi, kitap, rapor, bülten ve benzeri yayınları yapmak

Menü