ETKİNLİKLER

GÜNCEL ETKİNLİKLER

Haberler

Kurumsal Akreditasyon Programı 

Kurumsal Akreditasyon Programı'na yönelik bilgilendirme ile bahsi geçen verilere ait bağlantılar aşağıda listelenmiş bulunmaktadır.

 

Kurumsal Politikalar                                      https://www.pau.edu.tr/pau/tr/kurumsal/kys-politikalar

Stratejik Plan                                                  https://d.pau.edu.tr/4e091bbe

Kurumsal  Veri Değerlendirme Sistemi     https://app.pusula.pau.edu.tr/kdm/

Dış Paydaş Genel Değerlendirme               https://www.pau.edu.tr/kavdem/tr/sayfa/dis-paydas-degerlendirme-anketi

Genel Memnuniyet Anketi                          https://www.pau.edu.tr/kavdem/tr/sayfa/oz-degerlendirme-anketleri

Kurum Dış Değerlendirme Süreci ve Raporları (2018) https://yokak.gov.tr/raporlar/ExternalReportPublic?uniId=1160&termYear=2017

KİDR 2022 Üniversite                                     https://www.pau.edu.tr/kalitekomisyonu/tr/sayfa/2022-yili-kurum-ic-degerlendirme-raporu

KİDR 2022 Mühendislik                                https://d.pau.edu.tr/09e8a2ed

KİDR 2022 Mühendislik Veri                        https://d.pau.edu.tr/57e237bc

Birim Kalite Komitesi                                    https://d.pau.edu.tr/0b6d2e33

İş akış süreçleri                                              https://www.pau.edu.tr/mf/tr/sayfa/is-akis-surecleri-25

Menü