PERSONEL İÇİN FORMLAR VE DİLEKÇELER

 Ders telafi dilekçesi

 Not değişiklik bildirim dilekçesi

 Not onay kaldırma istek formu

 Not verme formu

 Öğrenci ders devam çizelgesi

 Öğrenci devamsızlık düzeltme istek formu

 Personel giriş yetki dilekçesi

 Sınav görevi değişikliği dilekçesi

 Staj onay kaldırma formu

 Dr. Öğr. Üyeleri görev süresi uzatımı için dilekçe örneği

 Araştırma Görevlileri için görev süresi uzatım formu

 Öğretim Görevlileri için görev süresi uzatım formu
 Malzeme satın alma istek onay formu
 

Menü