Akademik Birim Görev Tanımları
1 Dekan
2 Dekan Yardımcısı
3 Dekan Sekreteri
4 Fakülte Sekreteri
5 Bölüm Başkanı
6 Bölüm Başkan Yardımcısı
7 Anabilim Dalı Başkanı
8 Bölüm Sekreteri  
9 Enstitü Müdürü
10 Enstitü Müdür Yardımcısı
11 Enstitü Sekreteri
12 Yüksekokul Müdürü
13 Yüksekokul Müdür Yardımcısı
14 Yüksekokul Sekreteri
15 Mali İşler Personeli
16 Öğrenci İşleri Personeli
17 Personel İşleri Personeli
18 Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi  
 
 


Rektörlük İdari Birim Görev Tanımları
1 Genel Sekreter
2 Genel Sekreter Yardımcısı
3 Bilgi İşlem Daire Başkanı
4 İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
5 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
6 Öğrenci İşleri Daire Başkanı
7 Personel Daire Başkanı
8 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı
9 Strateji Geliştirme Daire Başkanı
10 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı
11 Özel Kalem Müdürü
12 Yazı İşleri Müdürü

 

 

 

Güncelleme Tarihi 04.06.2018