MERKEZİMİZİN ÜNİVERSİTEMİZE VE TÜRKİYEYE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

BİYOM, Denizli ve Türkiye için ekonomik ve kültürel öneme sahip bitki türlerinin modern teknolojilerle toplanması, karakterize edilmesi, korunması, çoğaltılması ve ıslah edilmesine imkan sağlamaktadır. Merkezimiz klasik ve modern bitkisel yetiştiricilik, hızlı çoğaltma, genetik ve moleküler karakterizasyon, ıslah, hastalık testleri, gen kaynağı, bitki embriyolojisi, fitoremediyasyon gibi yöntemler uygulanmaktadır. Merkez ülkemizin kaybolmakta olan bitkisel gen kaynaklarının in vitro ve in vivo koşullarda korunabilmesi için gerekli teknolojilerin geliştirilmesine ev sahipliği yapmaktadır.

BİYOM ‘da Yürütülmekte Olan Faaliyetler

a) Klasik ve biyoteknolojik yöntemlerle üstün verim ve kalite özelliklerine sahip, biyotik ve abiyotik streslere dayanım özellikleri kazandırılmış standart ve F1 hibrit sebze çeşitleri üretiminin gerçekleştirilmesi,
b) Sebze türlerinde tohumluk olarak üretilen ebeveynlerde ve F1 hibritlerinde ismine doğruluk testlerinin klasik ve moleküler yöntemlerle gerçekleştirilmesi,
c) Tohumla veya klonal (köklendirme, aşılama, mikropropogasyon) olarak üretilen meyve çeşitlerinde anaçların, aşı kalemi (gözü) kaynaklarının ve fidanların genetik saflıklarının moleküler yöntemlerle test edilmesi,
ç) Sebze, meyve, tahıllar, endüstriyel bitkiler, halofitik (tuzcul) bitkiler, aquatik (sucul) bitkiler, hiperakümülator bitkiler, süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, ormancılık ve ekolojik denge korunumu için gerekli bitkilerde yüksek verim ve kalite özellikleri bulunan materyallerin seleksiyonu, fenotipik özelliklerinin belirlenmesi ve genetik çeşitliliklerinin saptanması,
d) Üstün genetik özelliklere sahip bitkisel gen kaynaklarının in vitro ve in vivo ortamlarda korunmaları,
e) Lokal ve ulusal düzeylerde önemli kültürel ve ekonomik değerlere sahip yerli bitkisel materyallerin gen kaynaklarının toplanmaları, karakterizasyonu, ve in vitro ve in vivo ortamlarda korunmaları,
f) Resmi veya özel kuruluşlar veya araştırmacılar tarafından talep edilmesi durumunda bitkisel materyallerin, hastalık ve zararlılardan ari, klonal çoğaltımlarının (mass-propagation) gerçekleştirilmesi,
g) Talep edildiği durumlarda bitkisel materyallerin pilot üretimlerinin sera ve açık arazi koşullarında yapılması,
h) Resmi veya özel kuruluşlar veya araştırmacılar tarafından talep edilmesi durumunda bitkisel materyallerde klasik ve moleküler yöntemlerle hastalık ve zararlı testlerinin yapılması,
ı) Genetik mühendisliği gibi yüksek teknolojik yöntemlerle genetiği güçlendirilmiş tarımsal ürünlerin ve gıdaların testlerinin yapılması,
i) Talep edilmesi durumunda yukarıda bahsi geçen konularda danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
j) Merkezin amaçları doğrultusunda lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırmacıların yer alabileceği araştırma projeleri geliştirmek, eğitim kursları düzenlemek, yerli ve yabancı bilim insanlarının katılabileceği forumlar ve konferanslar düzenlemek, bu programlar ve uygulamalar aracılığı ile Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.