Misyonumuz

Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli ara insan gücü yetiştirmek, yerel ve bölgesel düzeyde ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak, ulaştırma ve taşımacılık alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmeye katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu, küresel rekabete ve teknolojiye uyum sağlayabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmek, üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sağlayarak ilçenin, ilin, bölgenin ve ülkemizin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası projelerle bilgi üreten lider bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.