YÜKSEKOKUL KURULU

Görevi  Ünvanı, Adı-Soyadı  İletişim
Müdür Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZEK ozek@pau.edu.tr
Müdür Yrd. Öğr. Gör. Burak ÖZKAN  burakozkan@pau.edu.tr
Müdür Yrd. Öğr. Gör. Hakan ÜNDEN hunden@pau.edu.tr
Yüksekokul Sekreteri Murat DİLMEN mdilmen@pau.edu.tr