Program Öz Değerlendirme Komisyonu

 

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan ve Üyeler

 

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

Öğr. Gör. Duygu EROL

Öğretim Görevlisi

Başkan

Öğr. Gör. Ahmed PAKSOY

Öğretim Görevlisi

Üye

Öğr. Gör. Gizem IŞIKHAN

Öğretim Görevlisi

Üye

 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Öğr. Gör. Aslı MANAV

Öğretim Görevlisi

Başkan

Öğr. Gör. Bahadır GÖNENÇ

Öğretim Görevlisi

Üye

Öğr. Gör. Mustafa ALTINTAŞ

Öğretim Görevlisi

Üye