Aday Öğrencilerimiz;


Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri programını tercih edecek öğrencilerin aşağıdaki bilgilendirmeyi esas alması önem arz etmektedir.

 

1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar

Program kapsamında zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır.

 

2) Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar

Program kapsamında birinci sınıfın yaz döneminde zorunlu 30 iş günü staj uygulaması bulunmaktadır. Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri programına uygun olacak şekilde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve buna bağlı kuruluşlarda, İl ve İlçe Belediyelerin fen işlerinde, Kamu kuruluşlarına bağlı ulaştırma hizmetleri ile ilgili olmak kaydıyla çalışan taşeron şirketlerde, Devlet demiryolları ve buna bağlı kuruluşlarda ve Karayolları genel müdürlüğüne ve buna bağlı kuruluşlarda, Kentler arası taşımacılık yapan özel firmalarda, Belediyelere bağlı ulaşım daire başkanlıklarında istediği ilde staj yapma imkanları vardır.

 

3) Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar

Program bazında özel bir kıyafet ve donanım malzemesine ilişkin şart bulunmamaktadır.

 

4) Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar

Program bazında iki yıllık öğrenim süresince güncel fiyatlarda yaklaşık olarak 500 TL genel sarf malzeme, kırtasiye giderleri olmaktadır.

 

5) Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar

https://ebs.pusula.pau.edu.tr/BilgiGoster/Program.aspx?lng=1&dzy=1&br=326&bl=8476&pr=693

https://www.pau.edu.tr/bozkurtmyo/tr/sayfa/ulastirma-ve-trafik-hizmetleri

 

6) Okulumuza ait iletişim ve adres bilgileri;

Pamukkale Üniversitesi Bozkurt Meslek Yüksekokulu

Mehmetçik Mah. Muzaffer ARICI Cad. No:12 20370 Bozkurt / DENİZLİ

TEL:   0258 831 4243 - 4244

FAKS: 0258 831 4245

E-POSTA: bozkurtmyo@pau.edu.tr

 

NOT: Okulumuz Denizli ili Bozkurt ilçesinde yer almaktadır. Bozkurt ilçesinde öğrencilerin barınma imkanına yönelik herhangi bir özel ve devlet yurdu bulunmamaktadır.

 

7) Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar

Pamukkale Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından okulumuza kontenjan verilmesi durumunda öğrencilerimiz kısmi zamanlı çalışma fırsatlarından yararlanabileceklerdir.