Vizyonumuz

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu, küresel rekabete ve teknolojiye uyum sağlayabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmek, üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sağlayarak ilçenin, ilin, bölgenin ve ülkemizin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası projelerle bilgi üreten lider bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.