Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

 

 

Genel Tanıtım

Ülkemizde ve Dünya'da artan nüfus ve trafik miktarı ulaştırma sistemlerine olan talepleri de ciddi anlamda artırmıştır. Bu taleplere paralel olarak kamunun ihtiyaçlara cevap vermesi ve mevcut politikaların bunu desteklemesi ile ulaştırma sektörü ivmelenme kazanmış ve bu ivmelenmenin doğru orantılı olarak artmakta olduğu görülmektedir. Bu bağlamda gerek kamuda olsun gerek özel sektörde olsun bu sistemlerin tasarımında, yapımında, kontrolünde, denetiminde ve bakımında teknik personel ihtiyaçları da artmaktadır. Üniversitemizin Bozkurt Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Programı ile kara yolları ulaşım ve trafik alanında gerekli olan ve ülkemizde büyük boşluğu her an hissedilen insan gücünün yetiştirilmesinde büyük bir katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

 

PROGRAM İÇERİĞİ için aşağıdaki bağlantıya TIKLAYINIZ...

TANITIM VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ...

ÖĞRENCİ TANITIM VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ...

  

İş Bulma İmkânları:

1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve buna bağlı kuruluşlarda görev alma imkanları vardır.

2.         İl ve İlçe Belediyelerin fen işlerinde çalışma imkanları vardır.

3.         Kamu kuruluşlarına bağlı ulaştırma hizmetleri ile ilgili olmak kaydıyla çalışan taşeron şirketlerde çalışma imkanları vardır.

4.         Devlet demiryolları ve buna bağlı kuruluşlarda çalışma imkanları vardır.

5.         Karayolları genel müdürlüğü ve buna bağlı kuruluşlarda çalışma imkanları vardır.

6.         Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve buna bağlı kuruluşlarda çalışma imkanları vardır.

7.         Kentler arası taşımacılık yapan özel firmalarda çalışma imkanları vardır.

8.         Belediyelere bağlı ulaşım daire başkanlıklarında iş bulma imkanları vardır.

Programın somut amaçları ve avantajları: Ülkemizde ve dünyada artan nüfus ve gelişmekte olan teknoloji ile beraber devletimiz ve farklı ülkeler ulaştırma ağlarına (Kara, hava ve su yolları) her geçen gün daha ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Son yıllarda özellikle ülkemizde yapılan başlıca büyük yatırımlardan olan İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi sanat yapılarının yanında karayollarının kilometre bazında arttığı, demiryolları ağlarının arttığı ve var olan demiryollarının iyileştirilip yüksek hızlı trenler gibi ileri teknoloji sistemler ile geliştirildiği görülmektedir. Ayrıca kent içi artan taşıt kullanımı ile birlikte var olan sistemlerin yetersizliği sebebiyle yeni ulaşım sistemleri ve var olan sistemlerin etkin şekilde kullanılması gerekliliği doğmuştur. Bu artışla beraber denetim, kontrol ve bakım hizmetlerinde gerek kamu kuruluşları gerek özel sektörden teknik eleman talebi artmakta ve istihdam fazlalaşmaktadır. Sektörün gerek duyduğu bu talebi Meslek Yüksekokulumuzca mesleki teknik uygulama becerisi ve yeterliliği yüksek personel ihtiyacını karşılama amaçlanmaktadır.

Staj: Öğrencilerimiz 1.sınıfın yaz döneminde 30 iş günü staj yapacaklardır. Staj yapacakları yerleri kendileri ayarlamaktadırlar.

 

 

 

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri programı mezunlarının DGS ile geçebilecekleri bölümler:

Grup

Kodu

Alan Kodu

 

Ön Lisans Mezuniyet Alanı

Tercih Yapılabilecek Lisans Programları

 

Lisans

Alan

Kodu

 

 

378

 

9011

 

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

İnşaat Mühendisliği 

Lojistik Yönetimi

Ulaştırma Mühendisliği

3221 

8222

9357