BOZKURT MESLEK YÜKSEKOKULU

ÖĞRENCİ DESTEK BİRİMİ KOMİSYONU

TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTI TARİHİ      : 15.11.2022

TOPLANTI SAATİ        : 13:30

TOPLANTI SAYISI       : 2022/01

TOPLANTI YERİ          : Bozkurt MYO

KATILIMCILAR                                                                      :

Öğr. Gör. Hakan ÜNDEN                              BMYO - Müdür Yardımcısı

Arş.Gör. Ayşe Cansu BİLGEN                     Araştırma Görevlisi 

Öğr. Gör. Bahadır GÖNENÇ                        BMYO - Danışman 

Öğr. Gör. Dr. Mustafa ALTINTAŞ                 BMYO - Danışman 

Öğr. Gör. Dr. Aslı MANAV                            BMYO - Danışman 

Öğr. Gör. Ahmed PAKSOY                           BMYO - Danışman 

Alime ŞENTÜRK                                           BMYO - İdari Personel  

Keziban KARA                                               BMYO - Öğrenci Temsilcisi 

 KARAR                                                                                   :

  • 1-Meslek Yüksekokulumuz web sayfasında ‘öğrenci’ sekmesi altında Öğrenci Destek Birimi sekmesinin eklenmesine, bu sekme altında gerekli tüm bilgilendirme, doküman ve faaliyetlerin yayımlanmasına,
  • 2-Komisyonda görevli olan hocalarımızın Öğrenci Destek Biriminin işleyişi hakkında öğrencilere duyuru yapmalarına,
  • 3-Tanıtıcı afişlerin bina içerisindeki panolara asılmasına,
  • 4-Bozkurt Meslek Yüksekokulu Öğrenci Destek Birimi tarafından, Üniversitemiz Öğrenci Destek Birimleri Yönetim Kurulu’nun 02.11.2022 tarih ve 5/4 sayılı kararı uyarınca Problem Tarama Envanterini Yüksekokulumuz öğrencilerine uygulanmasına ve sonuçların Öğrenci Destek Birimine gönderilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.