YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU

Görevi  Unvanı, Adı-Soyadı  İletişim
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZEK ozek@pau.edu.tr
Üye Prof. Dr. Gürhan GÜRARSLAN gurarslan@pau.edu.tr
Üye Prof. Dr. Abdullah Cem KOÇ a_c_koc@pau.edu.tr
 Üye Prof. Dr. Tamer KORALAY tkoralay@pau.edu.tr
 Üye Öğr. Gör. Burak ÖZKAN burakozkan@pau.edu.tr