Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) son yıllarda hayata geçirdiği iş birlikleri ve yaptığı çalışmalar doğrultusunda; öğrencilerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve yetkinliklerini güçlendirmeleri, iş dünyasını daha iyi tanımaları, iş hayatına uyum sağlamaları, mesleki tecrübe edinmeleri hedeflenmektedir.   YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar; “hem nicelik hem de nitelik bakımından daha fazla meslek yüksekokulu mezununun sektörde istihdam edilmesine öncelik verdiklerini, bu hedefler doğrultusunda MYO öğrencilerinin nitelikli şekilde yetişmelerini sağlamak ve iş gücüne katılma oranlarını artırmak için çaba gösterdiklerini” ifade etmektedir.

Bilindiği gibi akreditasyon; bir eğitim kurumunun veya programının belirlenmiş standartlara, kalite kriterlerine ve performans ölçütlerine uygun olduğunun bağımsız bir akreditasyon kuruluşu tarafından resmi olarak onaylanması sürecidir. Bu kapsamda; Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK), çok sayıda Üniversitenin desteğiyle 2021 yılında kurulmuş, YÖK’ün teşvik ve desteği ile de Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 83 Meslek Yüksekokulu programı için akreditasyon yetkisi almıştır.

MEDEK akreditasyonu ile; MYO programlarının kalite standartları gelişecek, eğitim-öğretim süreçleri iyileşecek, MYO’lar arasında öğrenim kazanımları daha tutarlı hale gelecek, yetkinliklerin güvenirliği sağlanacak, kurumlar arası tanınma süreçleri kolaylaşacaktır. Ayrıca Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile diplomalarda TYÇ logosunun kullanılması mümkün hale gelecektir. Akredite olan programların TYÇ - AYÇ uyumu sayesinde diplomalar uluslararası tanınır hale gelecek, ulusal ve uluslararası yatay ve dikey hareketlilikler olumlu anlamda gelişecektir. Bu sayede işletmeler daha nitelikli insan kaynağına ulaşacak, MYO öğrencileri ise daha kolay iş bulur hale gelecektir.

Pamukkale Üniversitesi Bozkurt Meslek Yüksekokulu olarak Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı için MEDEK akreditasyon sürecimiz başlamıştır.