Tarihçe

 Mühendislik Fakültesi 1976-1977 yılında Denizli Mimarlık ve Mühendislik Akademisi olarak, Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Müdürlüğü binasının bir bölümünde eğitim öğretime Makine ve İnşaat Mühendisliği Bölümleriyle  başlamıştır. 1979 yılında Çamlık mevkiinde bulunan Özel Çamlık Koleji'nin bina ve müştemilatlarıyla birlikte alınarak bu binaya taşınmış ve eğitim öğretimine devam etmiştir.

1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) kurulmasıyla Denizli Mimarlık ve Mühendislik Akademisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Mühendislik Fakültesi olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. DEÜ Denizli Mühendislik Fakültesi binalarının yetersiz olmasından dolayı Mühendislik Fakültesi için Kınıklı Mevkiinde yaklaşık 1000 dönümlük bir arazi kamulaştırılmıştır. Bu arazi üzerine yapılan binaya 1990 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümü taşınmıştır. DEÜ Denizli Mühendislik Fakültesi 1990 yılından itibaren Çamlık Kampüsünde, Dekanlık ve Makina Mühendisliği Bölümü, Kınıklı Kampüsünde ise İnşaat Mühendisliği Bölümü eğitim öğretim hizmetlerine 1992 yılında Pamukkale Üniversitesi’nin kuruluşuna kadar devam etmiştir.  DEÜ Denizlik Mühendislik Fakültesi 1992 yılında Pamukkale Üniversitesi'nin kurulması ile Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ismi ile Çamlık Kampüsünde devam etmiştir. 2006-2007 Eğitim-Öğretim Güz yarıyılından itibaren yeni inşa edilen Kınıklı Kampüsüne taşınarak eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. İnşaat ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri hariç tüm bölümler bu binada hizmet vermektedir. İnşaat ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri ise kendilerine ait, yine Kınıklı Yerleşkesinde bulunan, ayrı bir binada hizmet vermektedir.

Kuruluşunda Makine ve İnşaat Mühendisliği bölümleriyle eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren Fakülte, 1994–1995 eğitim ve öğretim yılında Jeoloji Mühendisliği Bölümüne, 1995–1996 eğitim öğretim yılında Gıda, Elektrik-Elektronik ve Tekstil Mühendisliği Bölümlerine, 2003–2004 eğitim ve öğretim yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne, 2004–2005 Akademik yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne, 2008–2009 Akademik yılında Çevre Mühendisliği Bölümüne, 2015-2016 Akademik yılında ise Kimya Mühendisliği Bölümüne lisans öğrencisi alarak eğitim ve öğretim hizmeti vermeye devam etmiştir. Mühendislik Fakültesinde Makine, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Gıda, Jeoloji ve Çevre Mühendisliği bölümlerinde İkinci Öğretim de yapılmaktadır. Aktif olan tüm bölümlerde Yüksek Lisans eğitimi mevcut olup ayrıca Makine, İnşaat, Jeoloji, Gıda, Endüstri, Çevre ve Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinde Doktora programları da mevcuttur.

Menü