Haberler

İnşaat Mühendisliği Bölümüne hoşgeldiniz.

Mühendislik Fakültesinin ilk bölümü olarak 1976’da Makine Mühendisliği Bölümü ile birlikte eğitim ve öğretime başlayan İnşaat Mühendisliği Bölümü; 1982-1992 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Mühendislik Fakültesi, 1992’den beri de Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin bir bölümü olarak eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamalarını, Üniversitemiz Kınıklı kampüsünde, Jeoloji Mühendisliği Bölümü ile birlikte aynı  binada sürdürmektedir.

Öğrencilerimiz, Lisans eğitimi boyunca mesleki bilgi ve beceri kazanmak amacıyla zorunlu ve seçmeli dersler almakta ve yaz aylarında kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uygulama ile pekiştirmeleri için staj yapmaktadırlar. Bölümümüzde 1994’den beri Lisans eğitimi yanında  Yüksek-lisans ve Doktora  eğitimi de sürdürülmektedir. Bölümümüzde Yapı, Hidrolik, Ulaştırma, Geoteknik ve Mekanik Anabilim dalı olmak üzere beş anabilim dalı bulunmaktadır. Bu ana bilim dalları bünyesinde bulunan 21 Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 9 Araştırma Görevlisi ile eğitim öğretim faaliyetleri yanında, DPT, TÜBİTAK, BAP ve Leonardo da Vinci kapsamında projeler yürütülmektedir.

Bölümümüz başta Denizli olmak üzere Ege Bölgesinin pek çok ilinde mesleğimizle ilgili  karşılaşılan sorunların çözümünde,  Döner Sermaye kapsamında; proje ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca PAÜ TEKNOKENT  kapsamında farklı projelerde  danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bölüm öğretim elemanlarımız ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel toplantılara aktif olarak katılmakta olup detaylı bilgilere sitemizin diğer bölümlerinden ulaşılabilir.

Bölümümüz, akademik çalışmalar ve eğitim/öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere GEO5 Geoteknik, VISUM Ulaşım Planlama, VISSIM Trafik Simülasyon ve NetCAD yazılımları gibi lisanslara sahiptir. Yazılımların lisanslarının periyodik olarak güncellenmesine katkılarından dolayı Fine Civil Engineering Software, ISSD Bilişim Elektronik Eğit. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile NetCAD yazılım A.Ş.'ne teşekkür ederiz. Bu yazılımlar ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir.


Prof. Dr. Abdullah Cem KOÇ
Bölüm Başkanı