Bölüm  MÜDEK Akreditasyonu
Geçerlilik Süresi
 EUR-ACE Etiketi
Geçerlilik Süresi

Çevre Mühendisliği (NÖ)

30.09.2019- 30.09.2021

30.09.2019- 30.09.2021

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (NÖ)

01.05.2018-30.09.2021

01.05.2018-30.09.2021

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)

01.05.2018-30.09.2021

01.05.2018-30.09.2021

Endüstri Mühendisliği

01.05.2016-30.09.2022

01.05.2016-30.09.2022

Gıda Mühendisliği (NÖ)

30.09.2019-30.09.2021

30.09.2019-30.09.2021

Gıda Mühendisliği (İÖ)

30.09.2019-30.09.2021

30.09.2019-30.09.2021

İnşaat Mühendisliği (NÖ)

30.09.2019-30.09.2021

30.09.2019-30.09.2021

İnşaat Mühendisliği (İÖ)

30.09.2019-30.09.2021

30.09.2019-30.09.2021

Jeoloji Mühendisliği

01.05.2016-30.09.2022

01.05.2016-30.09.2022

Makine Mühendisliği (NÖ)

01.05.2012-30.09.2019

01.05.2012-30.09.2019

Makine Mühendisliği (İÖ)

01.05.2012-30.09.2019

01.05.2012-30.09.2019

Tekstil Mühendisliği

01.05.2018-30.09.2021

01.05.2018-30.09.2021

Menü