Dekan   Döner Sermaye   Bölüm Sekreterleri
Prof. Dr.Osman Nuri AĞDAĞ
3303   Mehmet Ali TEKİN 3186   Makine Müh. Bölümü
  Hüseyin URAL 3309   Muhterem YAKAR 3132
    Ömer MUMCU 3313  
Dekan Yardımcısı I  

 
Doç. Dr. Sibel ÇUKURLUOĞLU
3146   Taşınır Kayıt Kontrol   Gıda Müh. Bölümü
  Turgut ŞAKIR 3330   Hakan MARAL 3101
Dekan Yardımcısı II  

     
Prof. Dr. Fatih CETİŞLİ
3439    
  Evrak Kayıt   Çevre Müh. Bölümü
Fakülte Sekreteri   Sebahat KARAKAYA 3334   Kimya Müh. Bölümü
Fehmi SÖYLEV 3301   Hüseyin İSTEK 3334   Dilek AKDENİZ 3221
  Hüseyin SARI 3334  
Dekanlık Sekreterliği     İnşaat Müh. Bölümü
Fadime GÜMÜŞ
3303 3030
  Bilgi İşlem   Ömer AFYONCU 3381


  Mustafa UÇKUN 3230   Hatice YAVUZ
3183
Personel İşleri      
Nurcan HOCAOĞLU
3308   Dergi Yayın   Jeoloji Müh. Bölümü
Kerim BEŞIRACI 3183   Adnan ATLAY 3173   İdris AKBEYİK 3358


   
Yazı İşleri     Baskı ve Sınav Merkezi   Elek.-Elekt. Müh. Bölümü
Nurgül KARADAY 3310   Muzaffer SAYIN 3153   Mehmet Ali DEVECİ 3232


   


  Makine Atölyesi   Bilgisayar Müh. Bölümü
Öğrenci İşleri
  Mehmet GEVREK 3237   İsmail ÖZEREN 3062
Şükrü ŞENOCAK 3174   Onur KIYAK 3237  
Fuat TEZCAN 3175     Endüstri Müh. Bölümü
İsa ARIKAN 3176   Marangoz Atölyesi   Mehmet Ali DEVECİ 3161
Gülçin TÜRKMEN
3080   Arif KIZILHAN 3236  
               
Staj Koordinatörlüğü     Tekstil Müh. Bölümü
Ramazan CİNGÖR 3319  
  Musa ŞİBE 3320
 

 
     
       
   
 
     
                                      

Menü