Kamu hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmeliğe ulaşmak için <tıklayınız.>

Güncel kamu hizmet standartları tablosu ekte sunulmuştur.

 

Menü